REVISTA PRO LEGE NR. 3/2010

Analize, studii, comentarii

I. Drept penal și procesual penal

Titularul atribuției exercitării căilor ordinare de atac în cadrul procesului penal; limitele controlului ierarhic
Autor: Liviu Popescu

Opinie referitoare la aplicarea prevederilor art. 83 C. penal și art. 85 C. penal în cazul concomitenței acestora
Autor: Gheorghe Mihăilă

Considerații teoretice și practice în aplicarea prevederilor art. 305 alin. (1) lit. c Cod penal
Autor: Lucian Ovidiu Rău

Asistența juridică în procesul penal
Autori: Neculai Jalbă, Mihaela Maxim

Recunoașterea hotărârilor penale străine. Recunoașterea unei hotărâri penale străine, în cursul judecării unei cauze în fond
Autor: Liliana Istrate

Efectele juridice ale deciziilor prin care Curtea Constituțională respinge excepțiile de neconstituționalitate invocate în fața instanțelor judecătorești
Autor: Daniela Peicu

Dinamica dreptului românesc în continuitatea prevederilor legii penale
Autor: Mihaela Agheniței

Comentarii la noile coduri

I. Soluțiile de neurmărire și netrimitere în judecată dispuse de procuror
Autor: Constantin Sima

II. Noul Cod penal. Partea generală Art. 1-106  
Autor: Alina Neculăeș 

II. Drept civil și procesual civil

Punct de vedere referitor la înregistrarea cererilor de chemare în judecată, a cererilor de repunere pe rol și de exercitare a căilor de atac trimise pe cale electronică (e-mail)
Autor: Florentina Baltă

III. Jurisprudența C.E.D.O. – studii și comentarii

Despre provocarea polițienească
Autor: Liviu Popescu

Caracterul rezonabil al duratei măsurii arestării preventive. Considerații teoretice și aspecte practice ce decurg din aplicarea Convenției Europene a Drepturilor Omului
Autor: Gheorghe Herciu

IV. Varia

Conferința pe tema protecția intereselor Uniunii Europene pe calea luptei împotriva fraudei legate de rambursările ilegale de TVA în Europa
Autor: Tudor Radian

Care este viitorul Ministerului Public
Autor: Vasile Păvăleanu

Pro-Lege_2010_3

REVISTA PRO LEGE NR. 3/2010 was last modified: martie 15th, 2019 by Costache Adrian

Căutare