REVISTA PRO LEGE NR. 3/2017

(!) Revista în formatul tipărit se află în josul paginii, după cuprins.

Editorial

Obligația cetățenilor români de a sprijini realizarea justiției și a securității naționale
Autori: Gheorghe Ivan, Mari-Claudia Ivan

Studii – Articole – Discuții – Comentarii – Analize

Fapta de conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influența drogurilor. Neincriminare
Autor: Simona Rusu

Infracțiunea prevăzută în art. 64 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
Autor: Daniela Dediu

Scurte considerații asupra încadrării juridice a faptei constând în oferta de mită făcută, în aceeași împrejurare, mai multor funcționari publici
Autor: Daniela Peicu

Abuzul în serviciu. Subsidiaritate
Autor: Nicolae Pîrcălăbescu

Controlul jurisdicțional din oficiu. Drept sau atribuție?
Autor: Liviu Popescu

Punct de vedere asupra angajării răspunderii civile a statului român în cazul erorilor judiciare produse atunci când autoritățile judiciare române pun în executare mandate europene de arestare emise de către alte state (partea I)
Autor: Antonia-Eleonora Constantin

Din jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan

A. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

Aplicarea legii penale mai favorabile după liberarea condiționată a persoanei condamnate. Admisibilitate

B. Completul competent să judece recursul în interesul legii

Abandonul de familie. Infracțiune unică continuă. Admisibilitate

Din jurisprudența Curții Constituționale a României – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan

Membrul de familie în cazul violenței în familie. Neconstituționalitate

Din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului – Rubrică realizată de Remus Jurj-Tudoran

Respectarea dreptului la un proces echitabil. Redactarea hotărârii judecătorești de către un judecător care nu a participat la proces

Din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene  Rubrică realizată de Remus Jurj-Tudoran

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera a cincea) în cauza C-579/15 (29 iunie 2017)

Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan

Practica judiciară a Curții de apel Târgu-Mureș pe anul 2015, în materie penală

Constituirea unui grup infracțional organizat, șantajul și uzurparea de calități oficiale. Calcularea termenului de prescripție a răspunderii penale. Aplicarea globală a legii penale mai favorabile. Individualizarea judiciară a pedepselor. Confiscarea specială

Împăcarea tardivă. Temei al unei contestații în anulare

Cauza justificativă a ordinului legii. Motiv de refuz al executării unui mandat european de arestare

Furtul calificat săvârșit, în aceeași împrejurare, în dauna a două persoane vătămate. Unitate naturală de infracțiune sau pluralitate de infracțiuni?

Tentativa la infracțiunea de furt calificat săvârșită prin violare de domiciliu

Delapidarea – infracțiune de pericol, și nu de rezultat. Înlocuirea controlului judiciar cu arestarea preventivă

Infracțiunile de favorizarea făptuitorului și de fals intelectual săvârșite prin aceeași omisiune. Concurs real de infracțiuni. Nedezincriminare

Infracțiunile de înșelăciune și de obținere ilegală de fonduri. Distincție

Infracțiunile de violență în familie și de omor. Încadrare juridică. Circumstanța agravantă a profitării de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei vătămate

Infracțiunea silvică de furt de arbori și tâlhăria – încadrare juridică. Infracțiunile de ultraj săvârșite împotriva unor funcționari publici diferiți – imposibilitatea reținerii unei infracțiuni continuate

Actualități legislative – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan

Noile incriminări în domeniul asigurărilor auto

Cauza justificativă specială a conflictului de interese permis în domeniul parlamentar

Conflictul de interese în noua viziune a legiuitorului român. Apariția unei noi incriminări: folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane

Măsura compensatorie a executării pedepsei în condiții necorespunzătoare. Reglementare recentă

Varia

Pentru unitatea magistraturii
Autor: Bertrand Louvel

Restituiri – Rubrică realizată de Simona Frolu

Em. Miclescu: Rechisitorul definitiv în afacerea Fitowski-Mihăileanu și în complotul contra M. S. Regelui României (Dreptul, Anul XXIX, nr. 63, 12 octombrie 1900)

O privire în viitor: tendințele investigației criminalistice la nivel european
Autor: Augustin Lazăr, Marius Foitoș, Alexandru Georgescu

In memoriam

Constantin Roșca – procuror și președinte al Consiliului Legislativ
Autor: Ilie Picioruș

Vitrina cărții juridice – Rubrică realizată de Simona Frolu

Pro-Lege_2017_3

REVISTA PRO LEGE NR. 3/2017 was last modified: octombrie 15th, 2019 by Costache Adrian

Căutare