REVISTA PRO LEGE NR. 4/1997

I. STUDII

Constantin Sima, Calificarea juridică a faptei de a emite un cec asupra unei instituții de credit sau asupra unei persoane fără acoperire

Costel Bădălău, Elemente constitutive ale infracțiunii prevăzute în art. 215 alin. 4 Cod penal

Alexandru Țuculeanu, Luarea măsurilor preventive în cazurile de indivizibilitate și de conexitate

II CONTROVERSA

Mircea Grigore, Răspunderea penală a persoanelor încadrate cu convenție civilă de către agenții economici din sectorul privat, pentru infracțiunile prevăzute în art. 35-37 din Legea nr. 22/1969

Dorin Ciuncan, Funcționarul ca subiect al infracțiunilor de delapidare sau de gestiune frauduloasă

Maria Bugeanu, Unele implicații ale Legii nr. 136/1995 asupra calității procedurale a asigurătorului

Maria Bugeanu, Asigurarea internațională de răspundere civilă auto

Tiberiu Medeanu, Înțelesul noțiunii de „patrimoniu public” în legislația penală

III DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

Decizii ale Curții Constituționale

IV JURISPRUDENȚA CURȚII SUPREME DE JUSTIȚIE

Jurisprudența penală

Jurisprudența civilă

Jurisprudența comercială

Jurisprudența de contencios administrativ

V COMENTARII

Aurel Botezan, Posibilitatea anulării actelor false, în cazul soluției de scoatere de sub urmărire penală pe temeiul lipsei pericolului social (art. 181 Cod penal)

Dorin Ciuncan, Intervenții administrative la regimul pașapoartelor în faza ulterioară adopției

VI VARIA

Ion Dumitru, Unele probleme privind modul de salarizare a personalului din organele autorității judecătorești

Ion Dumitru, Modul de calculare a salariilor procurorilor potrivit prevederilor Legii nr. 50/1996

PL4_1997

REVISTA PRO LEGE NR. 4/1997 was last modified: iunie 24th, 2019 by Costache Adrian

Căutare