REVISTA PRO LEGE NR. 4/2017

(!) Revista în formatul tipărit se află în josul paginii, după cuprins.

Editorial

Condiția procurorului – introducere în dialectica relațională
Autor: Simona Frolu

Studii – Articole – Discuții – Comentarii – Analize

Aplicarea legii penale mai favorabile, în temeiul art. 5 din noul Cod penal, în ipoteza unui concurs de infracțiuni, dintre care unele sunt prevăzute în acest cod, iar altele, în legi speciale
Autor: Ana-Maria Pîrvu

Interpretarea dispozițiilor art. 177 alin. (1) lit. a) din noul Cod penal împotriva principiului ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus
Autor: Simona Rusu

Principiile specifice fazei de urmărire penală și respectarea dreptului la apărare
Autor: George Daniel Dancă

Valorificarea bunurilor mobile sechestrate în cursul procesului penal
Autori: Daniela Dediu

Înlocuirea măsurii preventive a controlului judiciar cu aceea a arestării preventive în cazul unui inculpat minor, în temeiul dispozițiilor art. 215 alin. (7) din noul Cod de procedură penală, în condițiile în care acesta a mai fost arestat în aceeași cauză. Studiu de caz
Autor: Mariana Aurelia Dumitrache

Actul procedural prin care Administrația Națională a Penitenciarelor poate sesiza organele de urmărire penală
Autori: Gheorghe Ivan, Mari-Claudia Ivan

Punct de vedere asupra angajării răspunderii civile a statului român în cazul erorilor judiciare produse atunci când autoritățile judiciare române pun în executare mandate europene de arestare emise de către alte state (partea a II-a)
Autor: Antonia-Eleonora Constantin

Sinteze teoretice de practică judecătorească penală  Rubrică realizată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia – Secția judiciară
Probleme juridice controversate ivite în perioada 2016-2017 în practica Curții de Apel Alba Iulia

Acordul de mediere. Conflictul de interpretări între Curtea Constituțională a României și Înalta Curte de Casație și Justiție. Aplicabilitatea lor din perspectiva legii penale mai favorabile

Armă de foc neletală. Executarea de focuri repetate asupra unor zone vitale ale corpului victimei. Tentativă la omor. Schimbarea încadrării juridice în infracțiunea de vătămare corporală

Șantajul. Lipsa intenției specifice. Injustețea folosului și a dobândirii acestuia

Apelul exclusiv al inculpatului. Încălcarea principiului non reformatio in pejus

Camera preliminară ca fază distinctivă a procesului penal. Omisiunea parcurgerii procedurii. Facultativitatea sau obligativitatea verificării în camera preliminară. Nulitate absolută sau nulitate relativă

Minor. Măsură preventivă privativă de libertate (arestare). Deducerea perioadei acestei măsuri din durata măsurii educative neprivative de libertate aplicate

Urmărire penală in rem și urmărire penală in personam. Depășirea duratei rezonabile a fazei urmăririi penale in rem. Nulitate relativă. Ocultismul administrării probațiunii. Încălcarea dreptului la un proces echitabil

Ultrajul – caracterul particular al motivației subiective a acțiunii agresive. Apelul declarat de către procuror în defavoarea inculpatului – extinderea motivelor în favoarea acestuia

Tâlhăria calificată săvârșită prin violare de domiciliu – infracțiune complexă. Violarea de domiciliu săvârșită, în aceeași împrejurare, în dauna mai multor victime – infracțiune continuată sau simplă?

Infracțiunile de tentativă la omor și de părăsire a locului accidentului ori de modificare sau ștergere a urmelor acestuia. Inexistența acesteia din urmă

Din jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan
A. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

Condamnarea și revocarea amânării aplicării pedepsei, în ipoteza săvârșirii unei noi infracțiuni intenționate în termenul de supraveghere. Admisibilitate

B. Completul competent să judece recursul în interesul legii

Reluarea procesului penal din faza judecății în primă instanță, în urma admiterii cererii de redeschidere a acestuia în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate. Admisibilitate

Din jurisprudența Curții Constituționale a României  Rubrică realizată de Gheorghe Ivan

Tentativa la infracțiunea de abuz în serviciu. Neconstituționalitate

Din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului  Rubrică realizată de Remus Jurj-Tudoran

Dreptul la viață privată. Biroul dintr-o instituție de stat este asimilat domiciliului

Din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene  Rubrică realizată de Remus Jurj-Tudoran

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera a doua) în cauza C-101/16 (29 octombrie 2017)

Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan
Practica judiciară a Curții de Apel Târgu-Mureș pe anul 2015, în materie procesual penală 

Abatere judiciară. Lipsa nejustificată a avocatului desemnat din oficiu

Admisibilitatea acțiunii civile în procesul penal, în cazul subrogației legale

Prelungirea arestării preventive atunci când aceasta a încetat de drept

Arestul la domiciliu. Revocare după apariția Deciziei nr. 361/2015 a Curții Constituționale a României

Măsurile asigurătorii în procesul penal. Aplicabilitatea dispozițiilor de drept procesual civil. Principiul ,,penalul ține în loc civilul”

Competența în caz de schimbare a calității inculpatului. Încetarea calității de avocat prin pensionare. Declinarea de competență

Achitarea inculpatului – faptă care nu prezintă pericolul social al unei infracțiuni. Aplicarea legii penale mai favorabile

Contestația la executare în ipoteza împiedicării la executare. Distincție față de revizuire și contestația în anulare. Instanța competentă

Acordul de recunoaștere a vinovăției. Admitere doar în ipoteza în care consimțământul exprimat de către inculpat, în fața procurorului, nu a fost afectat de vreun viciu de consimțământ

Competența funcțională a judecătorului de drepturi și libertăți. Posibilitatea acestuia de a dispune revocarea reținerii luate prin ordonanța procurorului, în situația respingerii propunerii de arestare preventivă a inculpatului

Actualități legislative  Rubrică realizată de Gheorghe Ivan

Modelul informării scrise înmânate suspecților sau inculpaților în cadrul procedurilor penale în care sunt privați de libertate sau persoanelor care sunt arestate în scopul executării unui mandat european de arestare

Varia

Vizita procurorului general al Franței în România
Autor: Gheorghe Ivan

Justiția ca forță propulsoare
Autor: Gerrit van der Burg

Restituiri  – Rubrică realizată de Simona Frolu

St. Stătescu: Despre dreptul de opozițiune al inculpatului în cursul instrucțiunii (Dreptul, Anul XXIX, nr. 31, 20 aprilie 1900)  

In memoriam

Laurențiu Tamaș, părintele criminalisticii din Ministerul Public
Autor: Ilie Picioruș

Vitrina cărții juridice – Rubrică realizată de Simona Frolu

Pro-Lege_2017_4

REVISTA PRO LEGE NR. 4/2017 was last modified: octombrie 15th, 2019 by Costache Adrian

Căutare