REVISTA PRO LEGE NR. 4/2018

(!) Revista în formatul tipărit se află în josul paginii, după cuprins.

Editorial

Mesajul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, adresat participanților la evenimentul „Centenarul Marii Uniri – o istorie a justiției moderne, de la unitatea națională la diversitatea europeană”  – Alba Iulia, 16 noiembrie 2018 –
Autor: Augustin Lazăr

Studii – Articole – Discuții – Comentarii – Analize

Infracțiunea de evaziune fiscală în modalitatea prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 – Implicații fiscale. Actele de control ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală – mijloace de probă?
Autor: Marian Drăgulescu

Considerații în legătură cu fenomenul conducerii unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe
Autor: Monica Buzea

Organizarea și competența parchetelor militare în sistemul juridic românesc actual
Autor: Radu-Mihăiță Cazacu

Obiectul supravegherii urmăririi penale
Autor: Mari-Claudia Ivan

Necesitatea diversificării regulilor tactice criminalistice aplicabile în cercetarea la fața locului
Autor: Pavel Palcu

Din jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan
A. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

Procurarea de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive: incriminare numai în ipoteza în care este efectuată în cadrul unei activități de import, export ori intermediere de produse; neincriminare în cazul săvârșirii de către consumatorul final în vederea consumului propriu, efectuată exclusiv în acest scop. Interzicerea analogiei. Folosirea sintagmei ,,infracțiune incriminată”. Admisibilitate

B. Completul competent să judece recursul în interesul legii

Camera preliminară. Termenul de formulare a cererilor și excepțiilor – termen (judecătoresc) de recomandare, și nu (legal) de decădere. Sintagma ,,închiderea/încheierea procedurii de cameră preliminară” nu semnifică expirarea termenului stabilit de către judecător. Necrearea de norme noi prin interpretare. Admisibilitate

Din jurisprudența Curții Constituționale a României  Rubrică realizată de Gheorghe Ivan

Răspunderea patrimonială a judecătorilor și procurorilor în noua reglementare. Neconstituționalitate limitată

Din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului  Rubrică realizată de Remus Jurj-Tudoran

Audierea nemijlocită a martorilor în fața instanței de judecată în procesul penal

Din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene  Rubrică realizată de Remus Jurj-Tudoran

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Marea Cameră) în cauza C‑207/16 (2 octombrie 2018). Trimitere preliminară. Comunicații electronice. Prelucrarea datelor cu caracter personal. Directiva 2002/58/CE. Articolele 1 și 3. Domeniu de aplicare. Confidențialitatea comunicațiilor electronice. Protecție. Articolul 5 și articolul 15 alineatul (1). Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Articolele 7 și 8. Date prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicații electronice. Accesul autorităților naționale la date în scopuri de anchetă. Pragul de gravitate a infracțiunii susceptibil să justifice accesul la date

Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan
Practica judiciară a Curții de apel Oradea pe anul 2015, în materie procesual penală (Partea I)

Deficiența probatoriului – consecințe: respingerea propunerii de arestare preventivă, respectiv luarea măsurii arestului la domiciliu

Infracțiunea de stopaj la sursă – nesubzistență. Acțiune civilă admisă – acordarea de accesorii (dobânzi și penalități de întârziere) aferente sumei cu care persoana vătămată s-a constituit parte civilă

Procedura de confiscare în cazul clasării – nerespectarea Deciziei Curții Constituționale a României nr. 166/2015. Nelegalitatea dispunerii rejudecării cauzei de către judecătorul de cameră preliminară a cărui încheiere a fost desființată

Acțiunea civilă în cazul infracțiunii de deținere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul româniei a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 țigarete

Luarea măsurii preventive a controlului judiciar în procedura de cameră preliminară. Nulitate absolută – neasistarea de către avocat a inculpatului, dar nu și neaudierea acestuia de către judecătorul de cameră preliminară

Actualități legislative  Rubrică realizată de Gheorghe Ivan

Victima violenței domestice. Noi instrumente de protecție – ordinul de protecție provizoriu, precum și o incriminare corelativă

Varia

L’Indépendance du Ministère Public?
Autor: Patrice Davost

Independența Ministerului Public?
Autor: Patrice Davost

Address at International Justice Conference: Judicial independence, ensuring the litigants rights and respecting the rules of justice (Marrakech, Morocco April 2, 2018)
Autor: Jody Wilson-Raybould

Discurs susținut la Conferința Internațională pe teme de Justiție: Independența justiției, garantarea drepturilor justițiabililor și respectarea principiilor justiției (Marrakech, Maroc, 2 aprilie 2018)
Autor: Jody Wilson-Raybould

Cross-regional support for an independent justice. Finding common solutions for shared challenges and difficulties
Autori: Victoria Palau Tárrega, Virgil Ivan-Cucu

Sprijin transfrontalier pentru o justiție independentă. Găsirea soluțiilor comune pentru provocări și dificultăți similare
Autori: Victoria Palau Tárrega, Virgil Ivan-Cucu

Allocution de monsieur le procureur général près la Cour de Cassation, Président du Ministère Public au Congrès International de la Justice à Marrakech
Autor: Mohamed Abdennabaoui

Alocuțiunea domnului procuror general de pe lângă Curtea de Casație, Președinte al Ministerului Public, la Congresul Internațional privind Justiția de la Marrakech
Autor: Mohamed Abdennabaoui

Criminologie

Studiu criminologic privind infracțiunile de omor (simplu și calificat) și de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte ce au făcut obiectul trimiterilor în judecată în perioada anilor 2011-2015
Autori: Gheorghe Ivan, Mihaiela Maxim

Restituiri  Rubrică realizată de Simona Frolu

Despre daunele isvorîte din vătămarea personalității (,,Curierul judiciar”, Anul XLIX, 1940, nr. 10, 10 martie 1940)
Autori: Hariton Udrea

In memoriam

Emil Videa, judecător și procuror
Autor: Ilie Picioruș

Pro-Lege_2018_4

REVISTA PRO LEGE NR. 4/2018 was last modified: octombrie 15th, 2019 by Costache Adrian

Căutare