REVISTA PRO LEGE NR. 4/2019


(!) Revista în formatul tipărit se află în josul paginii, după cuprins.

Editorial

Despre supremația legii, demnitate și independența magistraților procurori
Autor: Florena-Esther Sterschi

Studii Articole Discuții Comentarii Analize

Compatibilitatea legislației penale din România cu legislația comunitară care reglementează protecția mediului prin mijloace de drept penal
Autor: Remus Jurj-Tudoran

Considerații asupra legalității utilizării tehnologiei recunoașterii faciale în cadrul procesului penal
Autor: Cătălin Andrei Popescu

Aspecte teoretice și practice referitoare la repararea prejudiciilor cauzate prin condiții necorespunzătoare de detenție din perspectiva aplicării dispozițiilor art. 3 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale
Autor: Antonia-Eleonora Constantin

Privire critică asupra Deciziei nr. 8 din 21 martie 2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală în dosarul nr. 228/1/2019
Autor: Justina Condoiu

DIN JURISPRUDENȚA CIVILĂ A ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE – Rubrică realizată de ANTONIA-ELEONORA CONSTANTIN

SECȚIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

Raport de evaluare a averii întocmit de Agenția Națională de Integritate. Contestație directă la instanța de contencios administrativ sub aspectul temeiniciei. Inadmisibilitate

Controlul averii. Comisia de cercetare a averilor de pe lângă curtea de apel. Ordonanță de clasare. Acțiune în contencios administrativ. Admisibilitate. Agenția Națională de Integritate. Calitate procesuală activă

Recurs. Controlul averii. Încălcarea principiului contradictorialității. Nemotivarea hotărârii. Casare. Trimitere spre rejudecare

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI – Rubrică realizată de REMUS JURJ-TUDORAN

Decizia Curții Constituționale a României nr. 417 din 3 iulie 2019 asupra cererii de soluționare a conflictului juridic de natură constituțională dintre Parlamentul României, pe de o parte, și Înalta Curte de Casație și Justiție, pe de altă parte

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI – Rubrică realizată de ANTONIA-ELEONORA CONSTANTIN

Retragerea drepturilor și îndatoririlor părintești. Încuviințarea adopției unui copil vulnerabil. Dreptul la respectarea vieții de familie. Încălcare. Lipsa necesității într-o societate democratică. Lipsa de preocupare a autorităților naționale care au condus procedura de adopție în obținerea datelor și informațiilor relevante cu privire la capacitatea actuală a mamei biologice de a avea grijă de copil și vulnerabilitatea concretă a fiului acesteia

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE –Rubrică realizată de CĂTĂLIN-ANDREI POPESCU

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera întâi), în cauza C-712/17 (8 mai 2019). „Trimitere preliminară – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Operațiuni fictive – Imposibilitatea deducerii taxei – Obligația emitentului unei facturi de a achita TVA-ul care figurează pe aceasta – Amendă în cuantum egal cu cel al TVA-ului dedus în mod nelegal – Compatibilitate cu principiile neutralității TVA-ului și proporționalității”

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Marea Cameră), în cauza C-128/18 (15 octombrie 2019). „Trimitere preliminară – Cooperare polițienească și judiciară în materie penală – Decizia cadru 2002/584/JAI – Mandat european de arestare – Motive de refuz al executării – Articolul 4 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Interzicerea tratamentelor inumane sau degradante – Condiții de detenție în statul membru emitent – Apreciere de către autoritatea judiciară de executare – Criterii”

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera a treia), în cauza C-467/18 (19 septembrie 2019). „Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie penală – Articolele 6 și 47, precum și articolul 51 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Directiva 2012/13/UE – Articolul 8 alineatul (2) – Directiva 2013/48/UE – Articolul 12 – Directiva (UE) 2016/343 – Articolul 3 – Reglementare națională care autorizează, din motive terapeutice și de siguranță, internarea psihiatrică a persoanelor care, în stare de demență, au săvârșit fapte care prezintă pericol social – Dreptul la informare cu privire la drepturi – Dreptul de a avea acces la un avocat – Dreptul la o cale de atac efectivă – Prezumția de nevinovăție – Persoană vulnerabilă”

DIN JURISPRUDENȚA INSTANȚELOR STRĂINE – Rubrică realizată de REMUS JURJ-TUDORAN și ȘERBAN-FLORIN BENGESCU

Tribunalul de Primă Instanță din Dendermonde, Camera a treisprezecea penală în cazul Oficiului procurorului public contra: YAHOO! Inc, nr. DE 20.95.16/08/26, hotărârea din ședința publică din 2 martie 2009, definitivă prin Decizia nr. C/1785/2013 a Curții de apel din Anvers, Camera a douăsprezecea penală, din 20 noiembrie 2013, dosar nr. 2012/CO/1054

DIN JURISPRUDENȚA PRIVIND RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A MAGISTRAȚILOR – Rubrică realizată de TAMARA MANEA

Abaterile disciplinare prevăzute în art. 99 lit. s) și t) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Jurisprudență

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII PENALE INTERNAȚIONALE ȘI INFRACȚIUNI CONTRA UMANITĂȚII – Rubrică realizată de IRINEL ROTARIU

Din practica Tribunalului internațional pentru acuzarea persoanelor responsabile de încălcări grave ale dreptului internațional umanitar comise pe teritoriul fostei Iugoslavii începând cu anul 1991 cu privire la fostul președinte iugoslav Slobodan Milošević

Dosarul Mugurel Călinescu, între urmărire penală și mit urban

ACTUALITĂȚI LEGISLATIVE – Rubrică realizată de REMUS JURJ-TUDORAN

Legea nr. 192/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice

Legea nr. 196/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor

Legea nr. 199/2019 privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția de combatere a fraudelor

Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică

RESTITUIRI – Rubrică realizată de SIMONA FROLU

Câteva observațiuni în legătură cu jurământul martorilor în penal (,,Curierul judiciar”, nr. 15, 13 aprilie 1941)
Autor: Octavian S. Mureșanu

Pro-Lege_2019_4

REVISTA PRO LEGE NR. 4/2019 was last modified: decembrie 30th, 2019 by Costache Adrian

Căutare