REVISTA PRO LEGE NR. 4/2020

(!) Revista în formatul tipărit se află în josul paginii, după cuprins.

Digitalizarea în sistemul judiciar
Autor: Antonia-Eleonora Constantin

Studii Articole Discuții Comentarii Analize

Posibilitatea procurorului de a invoca excepția prescripției extinctive în litigiile în care participă, potrivit art. 92 din Codul de procedură civilă, atunci când prescripția a început să curgă după data de 1 octombrie 2011
Autori: Antonia-Eleonora Constantin, Diana Berlic

Punerea în mișcare a acțiunii penale, ultimul act al urmăririi penale?
Autor: Aurelian Mirel Toader

Restituirea cauzei la procuror pentru motivul prevăzut de art. 346 alin. (3) lit. c) teza a II-a din Codul de procedură penală
Autor: Clement-Mihai Resmeriță

Posibilitatea folosirii forței de către persoanele îndreptățite conform art. 190 alin. (7) Cod procedură penală pentru punerea în aplicare a dispoziției de examinare fizică, dispusă în baza art. 190 alin. (2) sau (5) Cod procedură penală, în situația lipsei consimțământului persoanei care urmează să fie examinată
Autor: Marius-Bogdan-Ionuț Comșa

Punct de vedere cu privire la încadrarea juridică, reținută prin hotărâri pronunțate de Curtea de Apel Galați, a faptei de a aplica una sau mai multe lovituri, cu intensitate, într-o zonă anatomică vitală, folosind un obiect apt să provoace moartea unei persoane
Autor: Justina Condoiu

Considerații juridice asupra noțiunii de ,,substanțe psihoactive” și consecințele juridice generate de definirea acestui termen
Autor: Simona Rusu

Infracțiunea de nerespectare a măsurilor privind încredințarea minorului prevăzută de art. 379 alin. (1) Cod penal – analiza practicii judiciare
Autor: Iuliana-Mirela Bănescu

Echipele comune de anchetă
Autor: Nadia Zlate

Parchetul suedez. Parchetul român. Câteva elemente de drept comparat și bune practici
Autor: Dana-Cristina Bunea

DIN JURISPRUDENȚA CIVILĂ A ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE – Rubrică realizată de ANTONIA-ELEONORA CONSTANTIN și REMUS JURJ

A. COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE CIVILĂ

Sesizare pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Despăgubiri. Condiții improprii de detenție. Termen de prescripție. Cursul termenului de prescripție. Inadmisibilitatea sesizării. Lipsa noutății problemei de drept

Sesizare pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Act de procedură. Termen de decădere. Depunerea actului de procedură prin fax sau poșta electronică în ultima zi a termenului, după încetarea programului de lucru al instanței. Legea nr. 310/2018. Încetarea efectelor deciziei completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Modificarea legii

B. COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

Decizia nr. 22 din 9 iulie 2020

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI – Rubrică realizată de REMUS JURJ

Decizia Curții Constituționale a României nr. 681 din 30 septembrie 2020 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a legii pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI – Rubrică realizată de ANTONIA-ELEONORA CONSTANTIN

Articolul 8 din Convenție. Viață privată. Refuzul declarării ședinței secrete într-o cauză de corupție care îl privea pe un primar și avea ca obiect cererea de eliberare din arestul preventiv pentru motive medicale. Absența examinării justului echilibru ce trebuie asigurat între interesul general referitor la publicitatea audierii și dreptul la respectarea confidențialității informațiilor despre starea de sănătate a unei persoane

Articolul 1 Protocolul nr. 7. Garanții procedurale în cauzele care privesc expulzarea străinilor. Expulzarea pentru motive de securitate națională decisă de o instanță pe baza unor informații clasificate care nu au fost dezvăluite reclamanților, în lipsa unor garanții suficiente. Dreptul de a fi informat cu privire la motivele de fapt ale deciziei de expulzare. Dreptul de acces la conținutul documentelor și la informațiile pe care s-au întemeiat autoritățile naționale competente. Imposibilitatea asigurării unei apărări efective

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE –Rubrică realizată de CĂTĂLIN-ANDREI POPESCU

I. Trimitere preliminară – protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene – calitatea de persoană vătămată a statului în procedurile judiciare penale în sensul Directivei 2012/29/UE

II. Cerere de decizie preliminară – returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală – luarea în custodie publică în scopul îndepărtării – protecție internațională în alt stat membru – lipsa unei decizii de returnare

DIN JURISPRUDENȚA CURȚILOR DE APEL

Din practica Curții de Apel Iași

DIN JURISPRUDENȚA PRIVIND RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A MAGISTRAȚILOR – Rubrică realizată de TAMARA MANEA

Abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. g), m) și h) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Jurisprudență

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII PENALE INTERNAȚIONALE ȘI INFRACȚIUNI CONTRA UMANITĂȚII – Rubrică realizată de IRINEL ROTARIU

Strategia rețelei Uniunii Europene privind genocidul (II) – specificul cercetării genocidului, crimelor de război, crimelor împotriva umanității

ACTUALITĂȚI LEGISLATIVE – Rubrică realizată de REMUS JURJ

RESTITUIRI – Rubrică realizată de SIMONA FROLU

Inconstituționalitatea unei legi (,,Dreptul”, Anul XXIV, nr. 27, 2 aprilie 1895)
Autor: Ioan D. Filitti

IN MEMORIAM

Simion Ionescu
Autor: Ilie Picioruș

Pro-Lege-4_2020

REVISTA PRO LEGE NR. 4/2020 was last modified: decembrie 30th, 2020 by Costache Adrian

Căutare