REVISTA PRO LEGE NR. 4/2021

(!) Revista în formatul tipărit se află în josul paginii, după cuprins.

EDITORIAL

Unificarea practicii judiciare – realități și perspective
Autor: Antonia-Eleonora CONSTANTIN

STUDII ARTICOLE – DISCUȚII – COMENTARII – ANALIZE

Scoaterea ilegală din țară a trofeelor de vânat cu valoare de patrimoniu național – infracțiune prevăzută de art. 44 lit. a) din Legea nr. 407/2006 sau infracțiune prevăzută de art. 83 alin. (1) din Legea nr. 182/2000?
Autor: Remus JURJ

Dreptul suspectului/inculpatului de a nu da declarații în procesul penal
Autor: Alexandra Delia SABĂU

Încadrarea juridică a fraudelor săvârșite prin intermediul platformelor de vânzări online – fraudă informatică sau înșelăciune?
Autor: Ioana Ursache

Infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor prevăzută de art. 352 Cod penal. Evoluția incriminării și nevoia de adaptare a legislației la actualele condiții sanitare muncă
Autor: Grigore Voicu

Unele aspecte teoretice și practice privind includerea echivalentului valoric al sporului pentru condiții vătămătoare de muncă în totalul veniturilor nete lunare în raport de care se stabilește pensia de întreținere datorată de către părinte copilului său
Autor: Camelia-Grațiela COSTEA

DIN JURISPRUDENȚA CIVILĂ A ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE – Rubrică realizată de Antonia-Eleonora CONSTANTIN și Remus JURJ

A. COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

Decizia nr. 51/2021 din 24 iunie 2021 – extras

B. SECȚIA I CIVILĂ

Recurs. Expropriere pentru cauză de utilitate publică. Procedură începută potrivit legii nr. 198/2004. Raport de expertiză. Stabilire despăgubiri. Data stabilirii despăgubirilor. Comparabile

Conflict negativ de competență. Asigurare de dovezi. Litigiu aflat pe rolul curții de apel. Hotărâre a guvernului prin care se stabilește coridorul de expropriere și valoarea despăgubirilor. Caracterul incidental al cererii de asigurare a dovezilor

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI – Rubrică realizată de REMUS JURJ

Decizia Curții Constituționale a României nr. 480 din 13 iulie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (1) și (5) din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate

Decizia Curții Constituționale a României nr. 561 din 15 septembrie 2021 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I din legea pentru modificarea art. 369 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI – Rubrică realizată de Antonia-Eleonora CONSTANTIN

Articolul 6 § 1 și § 3 lit. d) din Convenție. Dreptul la un proces echitabil. Încălcare. Neaudierea martorului denunțător ale cărui declarații au fost decisive pentru condamnarea reclamantului.    Art. 34 din Convenție. Neîncălcare. Lipsa intimidării sau a presiunii în legătură cu plângerea adresată de reclamant Curții

Articolul 6 din Convenție. Dreptul de acces la o instanță. Încălcare. Taxe judiciare de timbru. Anularea recursului. Ajutor public judiciar. Respingere. Soluționarea recursului declarat de reclamant mai înainte de expirarea termenului prevăzut de lege pentru formularea cererii de reexaminare

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE – Rubrică realizată de CĂTĂLIN-ANDREI POPESCU

Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie penală – Directiva 2014/42/UE – Înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană – Domeniu de aplicare – Confiscarea bunurilor dobândite ilegal – Avantaj economic rezultat dintr o infracțiune care nu a făcut obiectul unei condamnări – Articolul 4 – Confiscare – Articolul 5 – Confiscare extinsă – Articolul 6 – Confiscare aplicată terților – Condiții – Confiscare a unei sume de bani revendicate ca aparținând unui terț – Terț care nu are dreptul de a se constitui parte în procedura de confiscare – Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

DIN JURISPRUDENȚA PRIVIND RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A MAGISTRAȚILOR – Rubrică realizată de TAMARA MANEA

Exercitarea funcției cu rea-credință sau gravă neglijență. Elementele constitutive ale abaterii disciplinare

DIN JURISPRUDENȚA TRIBUNALULUI PENAL INTERNAȚIONAL PENTRU FOSTA IUGOSLAVIE – Rubrică realizată de Irinel ROTARIU

Infracțiuni de război și contra umanității comise de membrii serviciilor secrete. Dosarul Jovica Stanišić și Franko Simatović. Condamnare după exercitarea căilor de atac de către Biroul procurorului Mecanismului rezidual al Tribunalelor Penale Internaționale

ACTUALITĂȚI LEGISLATIVE – Rubrică realizată de Remus JURJ

IN MEMORIAM

Ion Lefter
Autor: Ilie Picioruș

Pro-Lege-4_2021

REVISTA PRO LEGE NR. 4/2021 was last modified: decembrie 29th, 2021 by Costache Adrian

Căutare