REVISTA PRO LEGE NR. 4/2006

I.

Infracțiuni în dauna creditorilor. Infracțiuni prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței în condițiile Legi nr. 278/2006 și Legii nr. 356/2006
Autori: Valerică Dabu , Remus Borza

Infracțiuni la regimul armelor și al munițiilor
Autori: Ilie Pascu, Eugen Neață

Aspecte  privind contractul futures pe bursa de valori
Autor: Florica Marin

Obligațiile autorităților statale. Obligația asigurării unei anchete efective proba tratamentelor interzise conform art. 3 din Convenția europeană a drepturilor omului
Autor: Oana Chichernea

Infracțiune de  “punere la dispoziția publicului, fără consimțământul titularilor de drepturi, a produselor purtătoare de drepturi de autor, de drepturi conexe sau de drepturi sui-generis ale fabricanților de baze de date’’ prevăzuta de art. 1398 din Legea nr. 8/1996
Autor: Marius Bulancea 

Cazul de revizuire prevăzut de art. 394 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală
Autor: Irina Bartok

Mai buna servire a intereselor justițiabililor în cursul dispunerii și efectuării expertizei criminalistice
Autor: Kiss Alexandru

Statutul procurorului în Uniunea Europeană  
Autor: Constantin Sima

Participarea procurorului la judecarea anumitor cauze civile  
Autor: Dorin Ciuncan

Din nou despre statut  
Autor: Liviu Popescu

Uniunea Europeană – principiile dreptului comunitar  
Autor: Pierre Mathiysen

II. JURISPRUDENȚA ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Secția penală

Secția civilă

Secția contencios administrativ și fiscal

Pro-Lege_2006_4

REVISTA PRO LEGE NR. 4/2006 was last modified: martie 15th, 2019 by Costache Adrian

Căutare