REVISTA PRO LEGE NR. 4/2007

Analize, studii, comentarii

I. Drept penal și procesual penal

Admisibilitatea căii extraordinare de atac a revizuirii împotriva unei hotărâri penale definitive pronunțată de o instanță judecătorească din străinătate și recunoscută pe teritoriul României
Autor: Emil Butucianu

Procedura urmăririi penale în cauzele cu minori (capitolul III și capitolul IV)
Autor: Ioan Cârlan

Noul cod penal și codul penal anterior. Aspecte comparative privind răspunderea penală a minorilor
Autor: Carmen Gabriela Martin

Sistemul sancționator în lumina noului Cod penal
Autor: Daniela Iuliana Lămășanu

Constituționalitatea Legii nr. 69 din 26 martie 2007 privind modificarea lit. b) și c) ale art. 10 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea actelor de corupție
Autori: Dabu Valerică, Borza Remus

Sinteza de practica a Curții europene a drepturilor omului. Decizii pronunțate în anul 2006 în cauze contra României
Autor: Mariana Ghimbășanu

Jurisprudența Curții  europene a drepturilor omului. Cauze privind România, soluționate în perioada 1 iunie – 4 octombrie 2007
Autor: Mariana Ghimbășanu

Observații și propuneri la Legea pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului  nr. 60/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
Autor: Constantin Sima

Controverse

Legalitatea mijloacelor de probă
Autor: Constantin Sima

Înlăturarea probei ilegal obținute. Studiu de caz
Autor: Liviu Popescu

II. Drept civil și procesual civil

Câteva considerații asupra controlului de legalitate și temeinicie exercitat de către instanțele de contencios administrativ, sesizate cu acțiuni în anularea unui act administrativ
Autor: Mihaela I. Iliescu  

III. Drept comparat

Ultimele informații ale echipelor comune ale anchetei: între partaj și suveranitate
Autor: Samuel Vueta Simon

Concepte fundamentale ale eticii judiciare în Olanda
Autor: P.P. Lampe

Aspecte asimetrice ale internaționalizării dreptului penal
Autor: Michel Masse  

Recenzii

Nicolae Volonciu – Alexandru Țuculeanu. Codul de procedură penală comentat. Editura Hamagiu 2007
Autor: Constantin Sima

Pro-Lege_2007_4-

REVISTA PRO LEGE NR. 4/2007 was last modified: martie 15th, 2019 by Costache Adrian

Căutare