REVISTA PRO LEGE NR. 4/2012

Analize, studii, comentarii

1. Drept penal și procesual penal

Cercetare la fața locului sau percheziție domiciliară?
Autor: Alin Leucea

Aspecte privind prevenirea și combaterea delincvenței juvenile în concepția noului Cod penal
Autor: Constantin Sima

Practică neunitară în combaterea evaziunii fiscale. Inconsecvențe legislative. Controverse (I)
Autori: Dabu Valerică, Ana Maria Gușanu

Aplicarea succesivă a normelor juridice de individualizare a pedepsei, când una din norme are caracter special

I. Ordinea de aplicare, în procesul de individualizare a pedepsei, a cauzelor de reducere a acesteia în ipoteza incidenței concomitente a dispozițiilor art. 3201 alin. (7) din Codul de procedură penală și altor dispoziții legale care instituie cauze speciale de reducere (art. 16 din Legea nr. 143/2000, art. 20 alin. (2) din Legea nr. 678/2001, art. 19 din Legea nr. 682/2002 etc.)
Autor: Lucia Olaru

II. Aplicarea pedepselor. Simultaneitatea unor cauze de agravare sau reducere a pedepsei. Ce se înțelege prin lege aplicabilă în contextul art. 1411 Cod penal. Ordinea aplicării reducerilor sau majorărilor
Autor: Ioan Moca

Elementele constitutive ale infracțiunii de răspândire de materiale cu caracter obscen
Autor: Marcel Sandu

Aspecte privind infracțiunea de „înșelăciune în convenții”
Autor: Alexandru Florea

Elemente comune în combaterea infracțiunilor cu caracter fiscal și vamal
Autor: Felicia Cărpinean

Înșelăciunea în convenții
Autor: Olimpia-Maria Trastău

2. Jurisprudența C.E.D.O. – studii și comentarii

Prezumția de nevinovăție. Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și dreptul intern
Autor: George Daniel Dancă

3. Varia

Informare privind participarea la Congresul dedicat celei de-a 20-a aniversări a E.R.A. organizat de Academia de Drept European la Trier – Republica Federală Germană în perioada 18-20 octombrie 2012
Autor: Antonia Eleonora Constantin

Pro-Lege_2012_4

REVISTA PRO LEGE NR. 4/2012 was last modified: martie 15th, 2019 by Costache Adrian

Căutare