Serviciul tehnic din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

ABSTRACT

Within the Prosecutor’s Office attached to the High Court of Cassation and Justice it was created a structure – the Technical Service –, which would develop the activities of technical surveillance provided in art. 142 par. (1) from the Criminal Procedure Code, respectively to execute the mandates of technical surveillance, those through which it was ordered: the interception of the communication or any type of distance communication; the access to an information system; video surveillance, audio or through photographing; localizing or tracing by technical means.

Key words: the execution of the technical surveillance mandate, Technical Service within the Prosecutor’s Office attached to the High Court of Cassation and Justice.

Actul normativ Obiectul
Ordinul ministrului justiției nr. 3624/C/2016 Modificarea și completarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2632/C/2014

În Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 834 din 21 octombrie 2016, a fost publicat Ordinul ministrului justiției nr. 3624/C/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2632/C/2014. *

Prezintă interes art. I pct. 6 din Ordinul ministrului justiției nr. 3624/C/2016:

,,La titlul III (din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, adăugirea noastră – Gh. Ivan), «Organizarea și funcționarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție», după capitolul VII se introduce un nou capitol, capitolul VII1, cu următorul cuprins:

Capitolul VII1

Serviciul tehnic

Art. 521. Atribuțiile Serviciului tehnic

(1) Serviciul tehnic exercită atribuțiile privind activitățile de supraveghere tehnică prevăzute de art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală, în condițiile legii.

(2) Serviciul tehnic este condus de un procuror șef serviciu, care exercită următoarele atribuții:

a) coordonează, controlează și îndrumă activitatea personalului din cadrul serviciului, luând sau, după caz, propunând conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție măsurile care se impun;

b) propune conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție detașarea și numirea ofițerilor și agenților de poliție judiciară în cadrul serviciului;

c) exercită orice alte atribuții prevăzute de legi, regulamente și ordine sau stabilite din dispoziția conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Notă aprobativă:

1. Articolul 142 alin. (1) din Codul de procedură penală (în continuare C.pr.pen.), în urma modificării prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal[1], prevede că procurorul pune în executare supravegherea tehnică ori poate dispune ca aceasta să fie efectuată de organul de cercetare penală sau de lucrători specializați din cadrul poliției.

În atari condiții, era necesară crearea unei structuri în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție care să desfășoare activitățile prevăzute în art. 142 alin. (1) C.pr.pen., la solicitarea procurorilor din cadrul parchetelor. Așadar, ofițerii și agenții de poliție judiciară din cadrul Serviciului tehnic vor pune în executare mandatele de supraveghere tehnică, adică cele prin care s-au dispus: interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță; accesul la un sistem informatic; supravegherea video, audio sau prin fotografiere; localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice.

2. Este de menționat că în cadrul Ministerului Public, cu excepția Direcției Naționale Anticorupție, nu a existat o asemenea structură tehnică, procurorii fiind nevoiți să apeleze la serviciile de informații sau la organele de poliție pentru a pune în executare mandatele de supraveghere tehnică, lucru ce uneori crea dificultăți în activitatea de investigare penală. Erau lipsiți nu numai de un ajutor specializat, dar chiar și de mijloace specifice, nefiind nici măcar autorizați de lege în acest sens. Or, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2016, a fost modificat și art. 66 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară[2], republicată, cu modificările și completările ulterioare, în care se prevede, printre altele, că Ministerul Public este autorizat să dețină și să folosească mijloace adecvate pentru obținerea, verificarea, prelucrarea, stocarea și descoperirea informațiilor privitoare la infracțiunile date în competența parchetelor, în condițiile legii. Tot astfel, prin aceeași ordonanță de urgență, a fost introdus alin. (11) la art. 142 C.pr.pen., prevăzându-se că pentru realizarea activităților de supraveghere tehnică, procurorul, organele de cercetare penală sau lucrătorii specializați din cadrul poliției folosesc nemijlocit sistemele tehnice și proceduri adecvate, de natură să asigure integritatea și confidențialitatea datelor și informațiilor colectate.


* Rubrică realizată de dr. Gheorghe Ivan, redactor-șef – revista ,,Pro Lege”, procuror – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Serviciul de documentare și statistică judiciară, prof. univ. – Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați, cercetător științific asociat − Institutul de Cercetări Juridice ,,Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, e-mail: ivan_gheorghe_p@yahoo.com; ivan_gheorghe@mpublic.ro.

[1] Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 14 martie 2016.

[2] Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005.

Serviciul tehnic din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție was last modified: aprilie 10th, 2017 by Costache Adrian

Căutare