Suspendarea dreptului de practică a specialiştilor atestaţi/autorizaţi care desfăşoară activitate în construcţii, atunci când faptele săvârşite de către aceștia constituie infracţiuni

ACTUALITĂȚI LEGISLATIVE*

 

SUSPENDAREA DREPTULUI DE PRACTICĂ A SPECIALIȘTILOR ATESTAȚI/AUTORIZAȚI CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITATE ÎN CONSTRUCȚII, ATUNCI CÂND FAPTELE SĂVÂRȘITE DE CĂTRE ACEȘTIA CONSTITUIE INFRACȚIUNI

 

Actul normativ Obiectul
Legea nr. 163/2016 Modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții

 

În Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 561 din 25 iulie 2016, a fost publicată Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.

 

Prezintă interes art. I pct. 18 din Legea nr. 163/2016:

  1. Articolul 37 din Legea nr. 10/1995 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. 37

(1) Odată cu aplicarea amenzii de către persoanele cu atribuții de control din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., pentru contravențiile prevăzute la art. 36, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice poate dispune, prin ordin al ministrului, ca sancțiuni complementare, suspendarea certificatului de atestare tehnico-profesională specialiștilor care desfășoară activitate în construcții pentru o perioadă cuprinsă între 6 și 12 luni sau, după caz, anularea acestuia.

(2) Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. poate dispune ca sancțiuni complementare, odată cu aplicarea amenzii pentru contravențiile prevăzute la art. 36, suspendarea autorizației specialiștilor care desfășoară activitate în construcții pentru o perioadă cuprinsă între 6 și 12 luni sau, după caz, anularea acesteia.

(3) Atunci când faptele săvârșite de către specialiștii atestați/autorizați care desfășoară activitate în construcții constituie infracțiuni potrivit art. 35, la cererea organelor de urmărire penală, se suspendă dreptul de practică până la finalizarea urmăririi penale sau, după caz, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Concluzii:

Potrivit art. 37 alin. (3) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții (republicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 689 din 11 septembrie 2015), cu modificările și completările ulterioare, atunci când faptele săvârșite de către specialiștii atestați/autorizați care desfășoară activitate în construcții constituie infracțiuni potrivit art. 35 din aceeași lege[1], la cererea organelor de urmărire penală, se suspendă dreptul de practică până la finalizarea urmăririi penale sau, după caz, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

 


* Rubrică realizată de dr. Gheorghe Ivan, redactor-șef adjunct – revista ,,Pro Lege”, procuror – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Serviciul de documentare și statistică judiciară, prof. univ. – Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați, cercetător științific asociat − Institutul de Cercetări Juridice ,,Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, e-mail: ivan_gheorghe_p@yahoo.com; ivan_gheorghe@mpublic.ro.

[1] ,,Art. 35

(1) Proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea unei construcții ori executarea de modificări ale acesteia fără respectarea reglementărilor tehnice privind stabilitatea și rezistența, dacă în acest fel este pusă în pericol viața sau integritatea corporală a uneia ori mai multor persoane, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi.

(2) Fapta prevăzută la alin. (1), dacă a produs una ori mai multe dintre următoarele consecințe: pierderi de vieți omenești, vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății uneia ori mai multor persoane, distrugerea totală sau parțială a construcției, distrugerea ori degradarea unor instalații sau utilaje importante ori alte consecințe deosebit de grave, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi.

(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au fost săvârșite din culpă, limitele speciale ale pedepselor se reduc la jumătate.

Suspendarea dreptului de practică a specialiștilor atestați/autorizați care desfășoară activitate în construcții, atunci când faptele săvârșite de către aceștia constituie infracțiuni was last modified: octombrie 10th, 2016 by admin

Căutare