Vitrina cartii juridice

VITRINA CĂRȚII JURIDICE

 

pl-4-2016-foto-1Conflictul de interese. Teorie și jurisprudență. Studii de drept comparat*

Lucrarea prof. univ. dr. Augustin Lazăr, procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Conflictul de interese. Teorie și jurisprudență. Studii de drept comparat, apărută la Editura Universul Juridic, prezintă, într-o manieră diacronică, o analiză a infracțiunii de conflict de interese, incriminare și modificări, iar într-o manieră comparativă, conținutul constitutiv al infracțiunii, sistemul de comparație avut în vedere fiind cel al dreptului penal francez.

Ideea realizării și publicării acestei lucrări s-a născut, după cum ne spune chiar autorul, în contextul dezbaterilor din cadrul seminariilor privind bunele practici în materia depistării sistemului modus operandi și a urmăririi penale a conflictelor de interese, organizate semestrial de Ministerul Public, structurile specializate ale Poliției Române, Agenția Națională de Integritate și operatorii de intelligence.

Monografia își propune, așadar, să ofere practicienilor un instrument de lucru util în aplicarea legii, mai cu seamă prin sinteza de practică judiciară cu privire la infracțiunea de conflict de interese.

*  *  *

pl-4-2016-foto-2Infracțiuni de genocid și contra umanității

Lucrarea Infracțiuni de genocid și contra umanității, ce-l are ca autor pe Bogdan Bîrzu, publicată la Editura Pro Universitaria, reprezintă un demers științific de mare interes, întrucât contribuie la edificarea unor concepte juridice relevante și de actualitate în materia infracțiunilor de genocid și contra umanității, atât pentru specialiști, cât și pentru opinia publică, în general.

Autorul a simțit nevoia unei înțelegeri exhaustive a fenomenului comiterii acestor infracțiuni de o gravitate extremă și a optat pentru o abordare integrată a tuturor elementelor componente și a totalității factorilor determinanți, pornind de la contextul istoric, socio-politic și cultural, continuând cu cele mai relevante aspecte de ordin juridic, din prisma dreptului internațional, dreptului internațional penal și a celui internațional umanitar, finalizând cu trecerea în revistă a celor mai importante instanțe penale internaționale cu competență în materie.

*  *  *

pl-4-2016-foto-3Sistemul prostituției – o abordare din perspectiva egalității de gen

Minodora Cliveti, avocat, preocupată de studierea, aplicarea și protejarea drepturilor omului, este autoarea lucrării Sistemul prostituției – o abordare din perspectiva egalității de gen, apărută la Editura C.H. Beck.

Realizată prin sistematizarea unor date de natură istorică, socială, statistică, sociologică, juridică și politică despre prostituție, constant prezentă în societatea umană, lucrarea pune în lumină cauzele care determină și încurajează prostituția, atrage atenția asupra consecințelor „banalizării” fenomenului, mai ales asupra condiției femeii în societate.

Ca elemente de noutate, pot fi menționate aspectele legate de sistemele juridice aplicabile prostituției: prohibiționismul, reglementarismul, aboliționismul, sisteme care fac ca același fenomen să fie considerat o muncă, o infracțiune sau o formă de libertate umană, precum și consecințele acestei diferențieri asupra femeilor, în special, dar și asupra traficului de ființe umane în scopul exploatării sexuale care profită din plin de pe urma acestor diferențieri. Lucrarea evidențiază, totodată, noi tendințe legislative la nivelul Uniunii Europene, rolul Parlamentului European și al Comisiei Europene, interesate din ce în ce mai mult de fenomenul dezvoltării fără precedent a industriei sexului și a creșterii numărului victimelor traficului de persoane în scopul exploatării sexuale.

* * *

pl-4-2016-foto-4Răspunderea penală a aleșilor

Claudiu George Pupăzan, asist. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universității ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași, ne propune, spre lectură și aprofundare, monografia apărută la Editura Hamangiu sub titlul Răspunderea penală a aleșilor.

Temă de maximă actualitate, infracționalitatea în rândul aleșilor constituie în prezent un fenomen social cu o largă răspândire, o problemă majoră cu care se confruntă autoritățile judiciare ale statului și care, în același timp, suscită un real interes pentru opinia publică.

În analiza acestei instituții juridice au fost fixate două planuri distincte. Unul pune accentul pe evidențierea normelor care au drept finalitate protecția mandatului aleșilor față de eventuale abuzuri ori presiuni ce s-ar putea exercita asupra lor, iar cel de-al doilea vizează acele norme penale prin care se sancționează activitatea ilegală a aleșilor în exercitarea atribuțiilor specifice, acțiuni prin care sunt desconsiderate valori sociale apărate de legea penală și care aduc, prin consecințele produse, prejudicii atât statului și unităților administrativ-teritoriale, cât și cetățenilor români.

Deopotrivă, autorul a urmărit surprinderea completă a aspectelor de teorie și de practică judiciară privitoare la răspunderea penală a aleșilor, precum și elucidarea cauzelor activității lor antisociale și cercetarea condițiilor în care aceștia săvârșesc infracțiuni, totul pentru înțelegerea corectă a fenomenului, dar și pentru o justă interpretare și aplicare a dispozițiilor legale în materie.


* Rubrică îngrijită de dr. Simona Frolu, procuror – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Serviciul de cooperare judiciară internațională, relații internaționale și programe, e-mail: frolu_simona@mpublic.ro.

Vitrina cartii juridice was last modified: ianuarie 31st, 2017 by Costache Adrian

Căutare