Vitrina cartii juridice

Vitrina cartii juridice

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole* 

VCJ5-1Editura C.H. Beck oferă, într-un format de excepție, ediția a II-a a lucrării ,,Codul de procedură penală. Comentariu pe articole”, material extrem de valoros adresat juriștilor, deopotrivă practicieni și teoreticieni ai dreptului penal, rod al efortului laborios al unui colectiv de 21 de autori printre care și Mihail Udroiu, coordonator al ediției.

Cele peste 150 de articole modificate ale Codului de procedură penală, ulterior apariției primei ediții, cele 46 de articole declarate neconstituționale, precum și cele nu mai puțin de 5 hotărâri ale Înaltei Curți de Casație și Justiție date pentru dezlegarea unor chestiuni de drept  au făcut ca reeditarea acestei lucrări să fie o necesitate pentru cultura juridică.

Dintre elementele de noutate ale ediției, se remarcă: dezvoltarea și aprofundarea principiului loialității procesuale, dezvoltarea unei teorii protecționiste a drepturilor fundamentale în scopul redefinirii sferei de incidență a sancțiunii excluderii probelor nelegal sau neloial administrate, studiu critic al jurisprudenței în materia declarațiilor de martor date de denunțători, observații privind punerea în executare a supravegherii tehnice în urma Deciziei Curții Constituționale a României nr. 51/2016 și efectele acestei decizii asupra dosarelor aflate în curs de urmărire penală sau judecată, studierea posibilității reținerii datelor de trafic în condițiile Legii nr. 506/2004 față de considerentele Hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauzele conexate C-203/15 (Tele2 Sverige AB) și C-698/15 (Secretary of State for the Home Department/Tom Watson ș.a.) din 21 decembrie 2016, analiza revirimentului jurisprudențial al Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Buzadji contra Republicii Moldova în materia măsurilor preventive privative de libertate, analizarea noii configurații a instituției renunțării la urmărirea penală, precum și a procedurilor ulterioare de confirmare, analiza celor mai frecvente situații de cooperare judiciară în materie penală regăsite în practica instanțelor (mandatul european de arestare, recunoașterea hotărârilor pronunțate de către instanțe străine, audierea prin video-conferință în străinătate, extrădarea, transferul persoanei extrădate în vederea continuării executării pedepsei în România) ș.a.

* * *

Dreptul Uniunii Europene. Comentarii, jurisprudență și doctrină 

VCJ 5-2Aflată la a VI-a ediție, lucrarea de referință „Dreptul Uniunii Europene. Comentarii, jurisprudență și doctrină”, apărută la Editura Hamangiu și avându-i ca autori pe Paul Craig și Grainne de Búrca, oferă cititorului avizat, dar nu numai, o temeinică analiză a dreptului european, așa cum ni se înfățișează el după semnarea Tratatului de la Lisabona, dar și evoluția în timp a dispozițiilor dreptului Uniunii Europene.

Ca elemente de noutate ale acestei ediții, pot fi amintite aspectele legate de: Avizul nr. 2/2013 privind aderarea Uniunii Europene la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale; implicațiile alegerilor pentru Parlamentul European pentru relația dintre Comisie, Parlament și Consiliu; și, nu în ultimul rând, strategiile adoptate de noul președinte al Comisiei și echipa sa.

Un interes deosebit pentru procurori l-ar putea reprezenta capitolul nou introdus referitor la dreptul penal al Uniunii Europene. De asemenea, multe dintre capitole au fost rescrise, total sau parțial, inclusiv cele în domenii de bază, cum ar fi instituțiile Uniunii Europene, instrumentele juridice și ierarhia normelor, competența, precum și mecanismele de luare a deciziilor. În plus, capitolul referitor la libera circulație a capitalurilor și Uniunea Economică și Monetară a fost restructurat pentru a include o discuție detaliată a problemelor legate de criza financiară.

* * *

Conflictul de interese. Teorie și jurisprudență. Studii de drept comparat

 VCJ-3Monografia profesorului universitar doctor Augustin Lazăr, procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție Conflictul de interese. Teorie și jurisprudență. Studii de drept comparat, ediția a II-a revizuită și adăugită –, publicată la Editura Universul Juridic, a fost lansată în luna mai a acestui an la cel mai prestigios târg de carte autohton, BookFest.

Această nouă ediție aduce în atenția profesioniștilor dreptului, ca principal element de noutate, sinteza teoretică de practică judiciară cu privire la infracțiunea de conflict de interese pe anul 2016, cu note critice, aprobative sau parțial aprobative. De asemenea, studiul comparativ a fost substanțial îmbogățit cu noutăți din doctrina și practica franceză și română.

* * *

Infracțiuni prevăzute în legi speciale. Comentarii și explicații.

VCJ-4Elaborată de un colectiv de autori în frunte cu Mirela Gorunescu și aflat sub coordonarea prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca, lucrarea ,,Infracțiuni prevăzute în legi speciale. Comentarii și explicații”, apărută la Editura C.H. Beck, și-a găsit un loc binemeritat pe raftul dedicat cărților juridice, dovadă stând și reeditarea acesteia, lucrarea aflându-se la a IV-a ediție. Prin prisma faptului că adună între coperțile sale toate infracțiunile prevăzute în legi speciale, analizate atent sau doar amintite, teoreticienii și practicienii găsesc în acest volum un instrument de lucru extrem de util.

Ediția de față cuprinde o actualizare la zi a textului edițiilor anterioare, în acord cu modificările intervenite în legislația română a ultimilor ani, cuprinzând peste 300 de norme de incriminare care prevăd peste 700 de infracțiuni. Totodată, s-a avut în vedere și intrarea în vigoare a noilor Coduri, civil și penal, precum și a celor de procedură aferente, făcându-se adaptările corespunzătoare.

* * *

Criminalistica. Sinteze.

Petruț Ciobanu, avocat și cadru didactic la Facultatea de Drept a Universității București, oferă în lucrarea sa ,,Criminalistica. Sinteze”, publicată la Editura Universul Juridic, o incursiune în materia criminalisticii, prezentând în sinteză, după cum ne anunță încă din titlu, elemente de tehnică, tactică și metodologie criminalistică.

Deși lucrarea se adresează în principal studenților și masteranzilor facultăților de drept, ea este extrem de utilă și tinerilor procurori criminaliști, aflați la început de drum și care au nevoie de un suport teoretic pentru investigațiile penale pe care le desfășoară.


* Rubrică realizată de dr. Simona Frolu, procuror – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Serviciul de cooperare judiciară internațională, relații internaționale și programe, e-mail: frolu_simona@mpublic.ro.

Vitrina cartii juridice was last modified: iulie 7th, 2017 by Costache Adrian

Căutare