Vitrina cărții juridice

Criminalitatea colectivă a statelor și dreptul penal al viitorului*

 Un volum de excepție apărut, In Honorem, la Editura Hamangiu, pentru prima dată în limba română, îl reprezintă Criminalitatea colectivă a statelor și dreptul penal al viitorului, aparținând reputatului jurist de talie internațională Vespasian V. Pella, traducerea fiind asigurată de doamnele Aurora Ciucă, Alina Gentimir și Rodica Boca.

Lucrarea examinează consecințele juridice ale calificării războiului drept crimă internațională, ca reală premisă a noului drept internațional, dreptul păcii. Autorul era convins de necesitatea unei politici penale internaționale coerente, bazată pe un Cod represiv al națiunilor care să permită „reprimarea tuturor acțiunilor individuale sau colective” care „se vor găsi într-un raport direct sau indirect de cauzalitate cu pregătirea sau declanșarea” unui război de agresiune.

Lucrarea este concepută în trei părți și conține solide argumente teoretice și propuneri de soluții practice pentru a sublinia cauzele și caracterul criminalității colective a statelor, dar și normele necesare în activitatea de prevenție și reprimare a agresiunii. De asemenea, sunt evidențiate caracteristicile dreptului penal al „viitorului”: caracterul, definiția, principiile ce stau la baza incriminării și a sancționării, tipurile de crime, precum și procedura penală internațională.

Este demn de amintit faptul că acest volum a fost publicat de către profesorul Pella după prezentarea sa ca proiect al grupului român la cea de-a XXIII-a Conferință a Uniunii Interparlamentare de la Washington pentru codificarea dreptului internațional și incriminarea războiului de agresiune.

Integritatea în spațiul public și privat. Prevenție și necesitate în asigurarea încrederii în raporturile sociale

Editura C.H. Beck oferă spre lectură publicului avizat o lucrare cu caracter de noutate în spațiul juridic românesc prin eterogenitatea contribuțiilor autorilor – Integritatea în spațiul public și privat, respectiv Prevenție și necesitate în asigurarea încrederii în raporturile sociale. Volumul reprezintă coagularea eforturilor creatoare ale unui colectiv de autori, aflat sub coordonarea doamnei judecător Rodica Aida Popa, specialiști atât din domeniul public, cât și din mediul privat.

Problema integrității în ansamblu reprezintă o preocupare a zilelor noastre, fie că vorbim de integritatea magistratului, a funcționarului, a educatorului sau a corporatistului, societatea românească fiind frământată de suficient de multe cazuri în care s-au constatat derapaje în zona integrității și a deontologiei profesionale. Lucrarea de față vine ca un răspuns al profesioniștilor mai multor domenii de activitate, printr-o strădanie sinergică, multidisciplinară, la o problemă de actualitate.

Regăsim în lucrare aspecte privind: jurisprudența Curții Constituționale a României asupra integrității în funcții și demnități publice; infracțiunile de serviciu; individualizarea pedepselor în cazul infracțiunii de conflict de interese (în prezent, folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane) și abuz în serviciu, prin prisma jurisprudenței Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția penală; aspecte deontologice în sistemul judiciar și protecția prin prisma recomandărilor Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni; instituționalizarea eticii în magistratură – provocări pentru un proiect românesc; integritatea arbitrilor, factor determinant în asigurarea unui arbitraj comercial credibil; etica profesională în domeniul bancar, ca necesitate în asigurarea încrederii în raporturile între părți; metodologia programului de conformitate, măsurile de prevenție ca parte a sistemelor de conformitate; training și comunicare în organizație; sisteme de alertă de etica whistleblowing ș.a.

Dreptul proprietății intelectuale – Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene

Volumul Dreptul proprietății intelectuale – Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, apărut la Editura Universul Juridic, ce-i are ca autori pe Adrian M. Truichici și Luiza Neagu, reprezintă, așa cum ne indică și titlul, o culegere de jurisprudență. Astfel, regăsim în lucrare cele mai reprezentative hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în materia dreptului proprietății intelectuale.

Autorii își propun să ofere practicienilor răspunsuri și rezolvări la probleme ivite în activitatea acestora, în domeniul circumscris dreptului proprietății intelectuale, cum ar fi: încălcarea dreptului de proprietate intelectuală, competența materială pentru litigiile în această materie, noțiuni și principii aplicabile în materia proprietății intelectuale, dreptul de autor și drepturile conexe, desenele sau modelele industriale, marca comunitară și brevetul.


* Rubrică îngrijită de dr. Simona Frolu, procuror – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Serviciul de cooperare judiciară internațională, relații internaționale și programe, e-mail: frolu_simona@mpublic.ro.

Vitrina cărții juridice was last modified: octombrie 26th, 2017 by admin

Căutare