Vitrina cărţii juridice

Vitrina cărţii juridice

Securitatea cibernetică la nivel național și internațional. Instrumente normative și instituționale*

Apărută la Editura Hamangiu, în luna noiembrie a acestui an, monografia „Securitatea cibernetică la nivel național și internațional” a Danielei Panc, cadru universitar la Universitatea „Titu Maiorescu” din București, își propune să analizeze, dintr-o dublă perspectivă, națională și internațională, legislația specifică domeniului securității cibernetice, documentele cu caracter strategic, precum și jurisprudența relevantă. Autoarea subliniază necesitatea stabilirii unui echilibru între securitatea națională și drepturile și libertățile oamenilor, cu precădere a dreptului la viață privată, având în vedere și inconsecvențele normative identificate și prezentate în lucrarea de față.

Lucrarea este structurată în patru părți (dimensiunea cibernetică a securității naționale, dreptul Uniunii Europene privind securitatea cibernetică, dreptul internațional public privind securitatea cibernetică, dreptul național privind securitatea cibernetică) și prezintă, într-o manieră sistematică, evoluția instrumentelor normative și instituționale relevante, adoptate la nivel național, internațional și al Uniunii Europene.

 

Drepturi și libertăți. Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene

Lucrarea „Drepturi și libertăți. Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene”, apărută la Editura Universul Juridic și avându-i ca autori pe Adrian Truichici și Luiza Neagu, reprezintă o culegere a celor mai reprezentative decizii ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, în materie de drepturi și libertăți ale omului.

Autorii oferă răspuns unor probleme de drept care au iscat controverse printre practicieni, ridicate în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, precum: dreptul de a fi ascultat, dreptul la o cale de atac efectivă, prelucrarea datelor cu caracter personal, dreptul de ședere sau de stabilitate, libera circulație a persoanelor și capitalurilor, accesul publicului la informații și drepturile consumatorului, interzicerea oricărei discriminări pe motive de handicap, egalitate de tratament între bărbați și femei și interzicerea discriminării pe motive de orientare sexuală și de vârstă.

 

 

Violența în familie

Lucrarea de față, apărută la Editura Universul Juridic, sub coordonarea avocaților Carmen Nemeș și Giulia Crișan (membre ale Asociației ANAIS), reprezintă o culegere de spețe având ca obiect emiterea ordinului de protecție, instrument juridic relativ nou introdus în legislația noastră, dar care își arată eficacitatea, ajutând victimele să iasă din așa-numitul „ciclu al violenței”.

Lucrarea se adresează atât profesioniștilor care activează în domeniul violenței în familie, cât și victimelor acestui fenomen care tinde să se amplifice.

 

 

 

 

Drept penal. Armonizarea legislației europene. Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene

Editura Universul Juridic aduce în atenția cititorului avizat, practician sau teoretician al dreptului, o colecție de hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, cu relevanță în domeniul dreptului penal substanțial, hotărâri reunite de autoarea Georgiana Tudor sub titlul „Drept penal. Armonizarea legislației europene. Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene”.

Tratatul de la Lisabona a introdus un temei juridic clar pentru o competență extinsă a Uniunii Europene în domeniul penal (art. 83 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene). Mai mult, anumite principii de drept penal (legalitatea și proporționalitatea infracțiunilor și pedepselor), consacrate și de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, au fost preluate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și se regăsesc și in jurisprudența mai veche a Curții de Justiție a Uniunii Europene. De asemenea, o serie de norme care incriminează comportamente în domenii ce fac obiectul armonizării la nivel european nu pot fi interpretate decât cu luarea în considerare a jurisprudenței relevante a Curții de Justiție a Uniunii Europene (de exemplu, în materie de: protecția mediului, circulația mărfurilor care aduc atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală, imigrația ilegală, organizarea comună a piețelor în anumite sectoare, regimul produselor supuse accizelor, taxa pe valoarea adăugată, politica vamală).

Astfel, obligația statelor membre de incriminare a unor fapte, obligația de interpretare conformă dreptului european a dreptului intern, principiul non bis in idem, protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene (conform Convenției „PIF”), abuzul de piață (sancționat potrivit Directivei nr. 2014/57/UE) sunt doar câteva aspecte cărora li se acordă spații ample în lucrarea de față.

 

Drept penal. Partea generală conform noului Cod penal, ediția 3

Lucrarea „Drept penal. Partea generală conform noului Cod Penal”, ediția a 3-a, apărută la Editura C.H. Beck, analizează instituțiile juridice fundamentale ale Părții generale a noului Cod penal (Legea nr. 286/2009), având la bază nu doar o cercetare științifică, ci și o amprentă practică conferită de experiența de procuror a unuia dintre autori, prof. univ. dr. Gheorghe Ivan.

Cea de-a treia ediție a lucrării, revizuită și adăugită, conține ultimele modificări și completări ale noului Cod penal, precum și Deciziile pronunțate recent de Înalta Curte de Casație și Justiție în dezlegarea unor probleme de drept (e.g. Decizia nr. 18/2016, Decizia nr. 7/2016, Decizia nr. 20/2016, Decizia nr. 21/2016), cât și Deciziile de neconstituționalitate ale Curții Constituționale a României, cum ar fi Decizia nr. 397/2016 și Decizia nr. 368/2017.

Pentru o analiză completă a problematicii în materie penală, lucrarea de față a fost urmată de o alta, intitulată Drept penal. Partea specială conform noului Cod penal, ediția 3, publicată la aceeași editură sub semnătura autorilor Gheorghe Ivan și Mari-Claudia Ivan.


* Rubrică îngrijită de dr. Simona Frolu, procuror – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Serviciul de cooperare judiciară internațională, relații internaționale și programe, e-mail: frolu_simona@mpublic.ro.

Vitrina cărții juridice was last modified: decembrie 29th, 2017 by Costache Adrian

Căutare