Vitrina cărții juridice 

Vitrina cărții juridice 

Protecția juridică a patrimoniului cultural și natural

Apărut la Editura Academiei Române și la Editura Universul Juridic, sub coordonarea profesorilor Mircea Duțu, Augustin Lazăr și Ovidiu Predescu și avându-i drept coautori pe Elena Giorgiana Hosu, Andrei Duțu și Gheorghe Bocșan, volumul ,,Protecția juridică a patrimoniului cultural și național” este dedicat Centenarului Marii Uniri și Anului european al patrimoniului cultural și reprezintă prima lucrare de acest gen apărută în țara noastră, menită a prefigura apariția unei noi ramuri de drept, dreptul patrimoniului cultural și natural.

Lucrarea este structurată pe patru mari capitole, după cum urmează: Elemente introductive, Protecția juridică a patrimoniului cultural, Protecția juridică a patrimoniului natural, Protecția patrimoniului cultural și natural prin dreptul penal și conține două anexe, respectiv rețeaua de arii naturale protejate a României și o selecție de practică judiciară națională.

Prin cuprinsul bogat în concepte cu caracter de noutate sau aduse pentru prima oară în atenția publicului, lucrarea prezintă interes nu doar pentru practicieni, ci și pentru cititorul care dorește să se familiarizeze cu chestiuni circumscrise patrimoniului cultural și natural.

 

Răspunderea civilă pentru malpraxisul profesional

Apărută la Editura Universul Juridic, monografia avocatului Lacrima Bianca Luntraru, ,,Răspunderea civilă pentru malpraxisul profesional”, aduce în atenția practicienilor o temă de maxim interes, într-o perioadă în care responsabilitatea/răspunderea sunt activ clamate în tot spațiul public, indiferent de domeniul abordat.

Este ceea ce a încercat să facă și autoarea în volumul de față, prin prezentarea cât mai largă a temei cercetate, pe parcursul a patru titluri, centrul de greutate regăsindu-se în ,,Regulile specifice răspunderii profesioniștilor”. De mare interes practic este ultimul capitol, dedicat regimurilor particulare de răspundere a profesioniștilor.

Lucrarea este, după cum mărturisește însăși autoarea, ,,o demonstrație pertinentă a unicității malpraxisului profesional, indiferent de regimul juridic aplicabil, contractual sau extracontractual.

 

Drept instituțional al Uniunii Europene

Gyula Fábián, cadru didactic la Universitatea  ,,Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, revine la Editura Hamangiu cu ediția a 2-a, completetă și revizuită, a lucrării ,,Drept instituțional al Uniunii Europene”, în contextul în care, de la apariția primei ediții, dreptul Uniunii Europene a cunoscut o evoluție marcată de dinamism, mai cu seamă pe zona de drept derivat, iar jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene a venit cu noi interpretări ale aplicării principiului primordialității dreptului Unității Europene față de cel național.

După cum afirmă chiar autorul în introducerea la această ediție, cartea a fost completată și revizuită cu scopul de a oferi ,,un manual actualizat celor interesați, în ajunul preluării președinției Consiliului Uniunii Europene de către România în anul 2019”.

Drepturile persoanelor deținute

Editura Universul Juridic publică, în colecția de Practică judiciară, lucrarea autorului Andrei-Viorel Iugan, asist. univ. dr. la Facultatea de Drept din cadrul Universității ,,Nicolae Titulescu” din București, ,,Drepturile persoanelor deținute”.

Autorul prezintă, într-o manieră sintetică, drepturile persoanelor deținute, dintr-o dublă perspectivă: cadrul normativ și jurisprudența națională creată în domeniul protecției acestor drepturi. Colecția jurisprudențială înfățișată este în măsură să ofere o imagine obiectivă a condițiilor pe care le oferă sistemul penitenciar românesc persoanelor încarcerate, în contextul în care situația din penitenciarele românești a atras multe condamnări ale țării noastre la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Vitrina cărții juridice  was last modified: octombrie 10th, 2018 by Costache Adrian

Căutare