REVISTA PRO LEGE NR. 1/1993

I. STUDII

Viorel Spânu, Praeterintenția, formă specifică a vinovăției

Ion Dumitru, Aplicarea actelor de clemență mai favorabile

Dorin Ciuncan, Infracțiuni privind avutul public

Cornel Octavian, Sancțiunea penală a răspândirii de materiale obscene

Ioan Mărculescu, Aplicabilitatea prevederilor articolelor 223, 289 și 291 din Codul penal în activitatea societăților comerciale

Alexandru Octavian, Stabilirea și practicarea unor prețuri cu amănuntul ilegale

Traian Ranga, Modificarea Legii nr. 12/1990 privind protecția populației împotriva unor activități comerciale

II CONTROVERSA

Emil M. Lungeanu, Controverse privind sancționarea schimbului valutar între persoane fizice

I, Dorica Maniu, II, Dorin Ciuncan, Aplicarea unor dispoziții ale Legii nr. 32/1990

Marian Susman, Unele probleme ridicate în activitatea practică în legătură cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 32/1990

III DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

IV PRACTICA JUDICIARĂ

V COMENTARII

Constantin Iacob, Infracțiunea de neglijență în serviciu

Emilian Stănișor, Încercarea de a determina mărturia mincinoasă și raporturile de familie

Ioan Pop, Conținutul contravenției prevăzute în art. 1 lit. j din Legea nr. 12/1990 și competența de a soluționa plângerile împotriva actelor de constatare și a sancțiunilor aplicate de Garda financiară

Dan Iovănaș, Considerații teoretice și practice în privința concursului real între infracțiunile prevăzute în art. 178 alin. 3 C. pen. și art. 37 alin. 1 din Decretul nr. 328/1966

Selek Arpad, Elemente de extraneitate în procesul penal

I, Dumitra Vulcănescu, II, Gheorghe Constantinescu, Adopția în practica instanțelor

Gabriela Vasilescu, Partajul bunurilor comune ale soților în practica judiciară

VI ACTE NORMATIVE NOI

Ioan Griga, Infracțiuni privitoare la societățile comerciale

Ioan Griga, Infracțiunea de concurență neloială

VII VARIA

Constantin-Virgil Ivan, Organizarea și atribuțiile Departamentului de Justiție al Statelor Unite

Dan Apostol, Judecătorul de instrucție

Index al actelor normative publicate în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 1992

ProLege-nr-1_1993

REVISTA PRO LEGE NR. 1/1993 was last modified: iunie 18th, 2019 by Costache Adrian

Căutare