REVISTA PRO LEGE NR. 1/2009

Analize, studii, comentarii

I. Drept penal și procesual penal

Aspecte teoretice și practice ale constatării psihologice
Autor: George Bălan 

Unele considerații asupra implicațiilor deciziilor Curții Constituționale. Dezincriminarea insultei și calomniei?
Autor: Liviu Popescu

Aspecte teoretice și practice vizând soluțiile de neurmărire adoptate de procuror în cauzele în care efectuează urmărirea penală
Autor: Carmen Adriana Popa

Accesul ilegal la un sistem informatic
Autor: Cornelia Manea 

Exercitarea dreptului la apărare în situația audierii martorilor sub o alta identitate
Autor: Marinela Coșniță 

Modalitatea de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere din păduri și din afara acestora în cazul săvârșirii de infracțiuni silvice în lumina noilor reglementări legale. Organul competent. Fondul de conservare și regenerare a pădurilor
Autor: Gheorghe Mihăilă 

Aplicarea prevederilor art. 278¹  C.p.p. în practica instanțelor judecătorești
Autor: Adriana Popa

Probleme controversate privind condițiile de admisibilitate ale cererii de rejudecare reglementa-tă de art. 5221 C.p.p.
Autor: Daniela Enciu

Participarea procurorului în procesul civil
Autor: Predescu Mihaela

Infracțiunea prevăzută de art. 11 din Legea nr. 61/1991 absorbită în conținutul unei infracțiuni mai grave
Autor: Gabriela Lenghel

Reprezentarea părților în procesul penal. Situația societăților comerciale aflate în procedura insolvenței
Autor: Costel Marcel Codiță

Traficul de persoane si asistenta victimelor
Autor: Iuliana Mircea

Transferul de proceduri în materie penală. Instrumente juridice internaționale. Cadrul juridic intern
Autor: Cătălin Popescu

Tentativa – reglementarea actuală și propuneri de modificare
Autor: Monica Buzea

Probleme de tehnică, tactică și metodă criminalistică în instruirea procurorilor care efectuează urmărirea  penală. –Testul ADN și rolul în investigația criminală
Autor: Mircea Ionescu 

II. Jurisprudența C.E.D.O. – studii și comentarii

Prezumția de nevinovăție în sensul art. 6 paragraf 2 din CEDO
Autor: Ionuț Ardeleanu  

Dreptul la un recurs efectiv
Autor: Alexandra Cristiana Mălai

Pro-Lege_2009_1

REVISTA PRO LEGE NR. 1/2009 was last modified: martie 15th, 2019 by Costache Adrian

Căutare