REVISTA PRO LEGE NR. 2/2001

I. Studii

Transmiterea circumstanțelor între participanți 
Autor: Petre Dungan  

Infracțiunea de neglijență în serviciu în lumina modificărilor aduse Codului penal prin Legea nr. 140/1996 
Autor: Gheorghe Mărgărit 

Înlocuirea și revocarea măsurilor preventive. Probleme ivite în doctrină și jurisprudență 
Autor: Alexandru Țuculeanu 

Interceptarea comunicărilor, înregistrărilor audio-video, filmărilor și fotografierilor  
Autor: Doru Ioan Cristescu 

II. Controversa

Înșelăciune prin folosirea unui cec fără acoperire 
Autor: Valerică Dabu 

III. Decizii ale Curții Constituționale

IV. Jurisprudența Curții Supreme de Justiție

Secțiile unite 

Secția penală

V. Hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului

VI. Comentarii

Înșelăciune în contracte comerciale prin folosirea biletului la ordin 
Autori: Gheorghe Vizitiu

VII. Varia

Recalcularea și reactualizarea pensiilor magistraților
Autor: Dorin Ciuncan

Evoluția reglementării liberului acces la justiție al persoanelor cu privire la care Consiliul Superior al Magistraturii refuză să facă propuneri de numire, prin decret prezidențial, în funcțiile de judecător și procuror
Autor: Ion Marița

Codul deontologic al magistraților 
Autori: Constantin Sima (I), Alexandru Fîciu (II)

Informare
Autor: Anca Tănăsoiu

Pro-Lege_2001_2

REVISTA PRO LEGE NR. 2/2001 was last modified: martie 15th, 2019 by Costache Adrian

Căutare