REVISTA PRO LEGE NR. 2/2020

(!) Revista în formatul tipărit se află în josul paginii, după cuprins.

Editorial

Protecția victimei. O radiografie neromanțată. Nevoia unui plan de redresare
Autor: Cătălin-Andrei Popescu

Studii Articole Discuții Comentarii Analize

Protecția victimelor violenței domestice prin intermediul ordinului de protecție provizoriu
Autor: Antonia-Eleonora Constantin

Evaluarea psihologică versus expertiza psihologică judiciară. Temeiul juridic și importanța probatorie în procesul penal. Aspecte de practică judiciară
Autor: Ioana Ursache

Expertiza (examinarea)   medico-legală psihiatrică asupra victimei minore și evaluarea (examinarea) psihologică judiciară a victimei minore
Autor: Cătălin Olivian Ionașcu

Măsuri de protecție a persoanei vătămate, victimă a violenței domestice, în vederea evitării victimizării secundare
Autor: Oana Chichernea

Necesitatea unei noi abordări în instrumentarea cauzelor având ca obiect infracțiuni contra libertății și integrității sexuale comise asupra minorilor
Autor: Marian Trușcă

Modelul francez privind protecția victimelor violențelor conjugale. Măsuri particulare de protecție adoptate de către autoritățile franceze în perioada pandemiei de COVID-19
Autor: Dragoș-Nicolae Dumitru

Examen al jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului referitoare la violența domestică
Autor: Răzvan-Horațiu Radu

Protecția victimelor minore ale infracțiunilor, din perspectiva art. 3 din Convenția europeană a drepturilor omului
Autor: Dana-Cristina Bunea

Corelarea legislației naționale cu convențiile internaționale referitoare la protecția minorilor, în special a victimelor minore
Autor: Luminița Nicolescu

Protecția copiilor – victime ale violenței domestice. Considerații generale
Autori: Valentin Nicușor Cristea, Cezar Sebastian Maxim

SINTEZE TEORETICE DE PRACTICĂ JUDICIARĂ

Infracțiunea prevăzută de art. 32 din Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare – scurte comentarii și sinteză de practică judiciară recentă
Autor: Teodor Manea

Practică judiciară în materie civilă. Analiza soluțiilor pronunțate de instanțele de judecată în cauzele având ca obiect dispozițiile Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor infracțiunii
Autor: Liviu Drăgănescu

DIN JURISPRUDENȚA CIVILĂ A ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE – Rubrică realizată de ANTONIA-ELEONORA CONSTANTIN

A. COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE CIVILĂ

Sesizare pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Inadmisibilitate. Stabilirea caracterului nelegal al privării de libertate în executarea unei pedepse aplicate printr-o hotărâre definitivă. Recurs în casație

B. SECȚIA I CIVILĂ

Recurs. Acțiune în răspundere civilă delictuală. Constituirea instanței. Participarea procurorului din cadrul direcției naționale anticorupție. Daune materiale. Cheltuieli judiciare efectuate în procesul penal. Daune morale. Durata procesului penal. Dreptul la imagine, onoare și demnitate. Condițiile răspunderii civile delictuale obiective

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI – Rubrică realizată de REMUS JURJ-TUDORAN

Decizia Curții Constituționale a României nr. 264 din 27 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei “în cazul în care conviețuiesc” din cuprinsul dispozițiilor art. 5 lit. c) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie

Decizia Curții Constituționale a României nr. 633 din 12 octombrie 2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI – Rubrică realizată de ANTONIA-ELEONORA CONSTANTIN

Articolul 3 și art. 8 din Convenție. Obligații pozitive. Respectarea secretului corespondenței. Violența în mediul virtual              (cyber-violența) ca formă a violenței domestice. Lipsa unei anchete penale efective în privința violenței conjugale. Absența unui examen asupra fondului plângerii pentru violența cibernetică aflată în strânsă legătură cu plângerea privind violența conjugală. Necesitatea abordării într-o modalitate globală a fenomenului violenței conjugale în toate formele sale

Articolul 2 din Convenție (aspect material). Recurgerea la forță. Răniri potențial mortale cauzate prin focuri de armă ale polițiștilor pentru oprirea unei tentative de furt. Reglementare imprecisă cu privire la uzul armelor de foc. Absența unor recomandări cu privire la pregătirea și controlul operațiunilor poliției. Lipsa de pregătire a intervenției. Lipsa de antrenament în ceea ce privește manipularea armelor cu gloanțe de cauciuc. Articolul 2 (sub aspect procedural). Anchetă ineficace cu privire la circumstanțele rănirilor suferite, începută doar la inițiativa victimei după 8 luni de la evenimente. Lipsa de rigoare în administrarea și conservarea probelor. Expertizele pertinente au fost efectuate după mai mult de 3, respectiv 5 ani de la producerea faptelor. Lipsa de celeritate a procedurii care a durat mai mult de 9 ani

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE –Rubrică realizată de CĂTĂLIN-ANDREI POPESCU

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera a treia) în cauza C-234/18 PPU și 19 martie 2020. „Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie penală – Procedură de confiscare a bunurilor dobândite în mod ilegal în lipsa unei condamnări penale – Directiva 2014/42/UE – Domeniu de aplicare – Decizia-cadru 2005/212/JAI”

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Marea Cameră) în cauza C-717/18 PPU, din 3 martie 2020. „Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie penală – Decizia-cadru 2002/584/JAI – Mandat european de arestare – Articolul 2 alineatul (2) – Executarea unui mandat european de arestare – Eliminarea verificării dublei incriminări a faptei – Condiții – Infracțiune sancționată de statul membru emitent cu o pedeapsă privativă de libertate a cărei durată este de cel puțin trei ani – Modificare a legislației penale a statului membru emitent între data faptelor și data emiterii mandatului european de arestare – Versiune a legii care trebuie luată în considerare pentru a verifica pragul pedepsei maxime de cel puțin trei ani”

DIN JURISPRUDENȚA CURȚILOR DE APEL –Rubrică realizată de FLORENA-ESTHER STERSCHI

Infracțiunea de agresiune sexuală. Cazul în care inculpatul în scopul satisfacerii unor impulsuri sexuale a interacționat cu trei minore, eleve în clasa pregătitoare, pe care le-a agresat sexual în toaleta școlii. Încadrarea juridică a faptei agresiune sexuală, prevăzută de art. 219 alin. (1), alin. (2) lit. c) Cod penal. Sesizarea din oficiu a acțiunii civile. Prejudiciu moral produs prin agresiunea sexuală, generat de vulnerabilitatea vârstei persoanelor vătămate

DIN JURISPRUDENȚA PRIVIND RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A MAGISTRAȚILOR – Rubrică realizată de TAMARA MANEA

Abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Jurisprudență

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII PENALE INTERNAȚIONALE ȘI INFRACȚIUNI CONTRA UMANITĂȚII – Rubrică realizată de IRINEL ROTARIU

Infracțiuni de război contra persoanelor: ”copiii-soldați” în legislație și jurisprudența Tribunalului Penal Internațional și Tribunalului special pentru Sierra Leone

ACTUALITĂȚI LEGISLATIVE – Rubrică realizată de REMUS JURJ-TUDORAN

Legea nr. 57/2020 din 15 mai 2020 privind gospodărirea durabilă a pădurilor României

RESTITUIRI – Rubrică realizată de SIMONA FROLU

Conclusiunile d-lui procuror general George Filitti în recursul principelui Gr. Sturdza și minorele Mihail M. Sturdza

IN MEMORIAM

Ionel Slăvoiu
Autor: Ilie Picioruș

Pro-Lege_2020_2

REVISTA PRO LEGE NR. 2/2020 was last modified: iulie 2nd, 2020 by Costache Adrian

Căutare