REVISTA PRO LEGE NR. 2-3/2019


(!) Revista în formatul tipărit se află în josul paginii, după cuprins.

Editorial

Despre lege, interpretarea acesteia, independența și responsabilitatea procurorului
Autor: Tamara Manea

Studii – Articole – Discuții – Comentarii – Analize

Activitățile ce pot fi desfășurate în cazul infracțiunilor flagrante – pătrunderea în domiciliu fără mandat de percheziție și în lipsa consimțământului persoanei care-l folosește
Autori: Grigore Voicu, Lavinia Ionescu, Mirela Arsenie

Punct de vedere cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, respectiv dacă obligația de a dispune măsuri asigurătorii în cazul săvârșirii unor infracțiuni de evaziune fiscală vizează doar organul de urmărire penală și instanța de judecată sau vizează și organul fiscal care sesizează organul de urmărire penală
Autor: Antonia-Eleonora Constantin

Infracțiunea de terorism cibernetic – elemente constitutive și studii de caz
Autor: Remus Jurj-Tudoran

Infracțiunea de genocid. Groapa comună de la Popricani – studiu juridic
Autor: Irinel Rotariu

Avizele Biroului Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni și Biroului Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni emise în anul 2019 cu privire la situația independenței judecătorilor și procurorilor din România
Autor: Dragoș Călin

Cercetări privind expertizele din domeniul multimedia
Autor: Crenguța Andreea Stoica (Lionte)

Prezumția de nevinovăție în dreptul procesual penal român
Autor: Ionuț Drîmbă

Infracțiunile motivate de ură – procedura de eliminare a postărilor de pe rețelele de socializare
Autor: Cătălin-Andrei Popescu

Procedura cercetării la fața locului în cazul infracțiunilor silvice
Autor: Ioan-Dorel Șoica-Duma

Sinteză Teoretică de Practică Judiciară

Probleme de drept desprinse din analiza Legii nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici
Autor: Sorin Chiriazi

Din jurisprudența penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție Rubrică realizată de Gheorghe Ivan

Completul competent să judece recursul în interesul legii

Favorizarea făptuitorului – incriminare generală. Mărturia mincinoasă – incriminare specială. Nereținere în concurs formal. Admisibilitate

Infracțiunea simplă a cărei latură obiectivă implică producerea unei pagube ori realizarea unui folos necuvenit pe o perioadă de timp: data săvârșirii/consumării/epuizării. Termenul de prescripție a răspunderii penale curge din momentul apariției primei pagube ori al obținerii primului folos necuvenit. Admisibilitate

Din jurisprudența civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Rubrică realizată de Antonia-Eleonora Constantin

Completul competent să judece recursul în interesul legii

Expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local. Acțiune prin care expropriatul contestă despăgubirile estimate și solicită atât stabilirea acestora de către instanță, cât și obligarea expropriatorului la plată. Admisibilitate. Acces la justiție pentru apărarea dreptului de proprietate

Din jurisprudența Curții Constituționale a României  Rubrică realizată de Gheorghe Ivan

Neechivalarea unei decizii a Curții Constituționale a României prin care se constată neconstituționalitatea totală sau parțială a unei norme de incriminare, în privința efectelor, cu o lege penală de dezincriminare sau mai favorabilă. Neconstituționalitate

Din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului Rubrică realizată de Antonia-Eleonora Constantin

Multitudinea de date rezultate din interceptarea comunicațiilor. Introducerea în dosarul de urmărire penală doar a anumitor date considerate relevante. Dreptul la apărare

Respectarea libertății de exprimare. Comunicat de presă al purtătorului de cuvânt al parchetului despre ancheta efectuată la unitatea sa

Din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene  Rubrică realizată de Cătălin-Andrei Popescu

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera a patra) în cauza C-193/18 (13 iunie 2019). „Trimitere preliminară – Rețele și servicii de comunicații electronice – Directiva 2002/21/CE – Articolul 2 litera (c) – Noțiunea de «serviciu de comunicații electronice» – Transmiterea de semnale – Serviciu de poștă electronică pe internet – Serviciul Gmail”

Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan
Practica judiciară a Curții de apel Oradea pe anul 2015, în materie procesual penală (Partea a III-a)

Încălcarea dreptului la apărare al inculpatului, precum și a dispozițiilor privitoare la delegarea organelor de cercetare penală în cursul urmăririi penale – nulitate relativă. Acoperirea acesteia de către instanța de judecată. Excluderea probelor – nefuncționare în cazul încălcării dispozițiilor legale, și nu în acela al folosirii torturii, tratamentelor inumane sau degradante. Procurorul poate să indice doar tipul actului de cercetare penală ce urmează a fi efectuat prin delegare, și nu actul concret. audierea inculpatului de către procuror în maniera întrebare-răspuns, deși subzista dreptul la tăcere. Contestarea măsurilor asigurătorii în procedura de cameră preliminară

Din jurisprudența instanțelor străine –Rubrică realizată de Remus Jurj-Tudoran și Șerban-Florin Bengescu

Tribunalul de Primă Instanță din Anvers, oraș Mechelen, cazul Procuratura împotriva: Skype Communications SARL, no. ME 20.F1.105151-12, hotărârea din 27 octombrie 2016, confirmată prin hotărârea Curții de apel din Anvers nr. 1288/17 noiembrie 2017

Din jurisprudența privind răspunderea disciplinară a magistraților –Rubrică realizată de Tamara Manea

Abaterile disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a), b) și l) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Jurisprudență

Din jurisprudența Curții Penale Internaționale și infracțiuni contra umanității – Rubrică realizată de Irinel Rotariu

Cazul Thomas Lubanga Dyilo – obligarea la plata despăgubirilor civile în cuantum de 10.000.000 USD pentru crime de război

Actualități legislative  Rubrică realizată de Gheorghe Ivan și Remus Jurj-Tudoran

Infracțiune împotriva independenței justiției: racolarea magistraților de către serviciile de informații – incriminare nouă

Legea nr. 118/2019 din 20 iunie 2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare

Legea nr. 129/2019 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Varia

Solemn hearing for the opening of the judicial year of the European Court of Human Rights. Opening speech by President Guido Raimondi. Strasbourg, 25 January 2019
Autor: Guido Raimondi

Ședință solemnă la deschiderea anului judiciar al Curții Europene a Drepturilor Omului. Discursul de deschidere al Președintelui Guido Raimondi, Strasbourg, 25 ianuarie 2019
Autor: Guido Raimondi

Solemn Hearing of the European Court of Human Rights Strasbourg, 25 January 2019. Speech by    Mr Laurent Fabius, President of the French Constitutional Council
Autor: Laurent Fabius

Ședința solemnă a Curții Europene a Drepturilor Omului. Strasbourg, 25 ianuarie 2019. Discursul domnului Laurent Fabius, Președintele Consiliului Constituțional Francez
Autor: Laurent Fabius

Gânduri la final de mandat: ce am făcut și ce ar fi de continuat
Autor: Augustin Lazăr

Manifestări științifice – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan

Conferința internațională: Ziua europeană a consumatorilor și a concurenței. Necesitatea eliminării dublului standard de calitate a produselor, precum și a incriminării faptei de înșelăciune cu privire la calitatea mărfurilor

Restituiri  Rubrică realizată de Simona Frolu

Magistratura în cumpănă (,,Curierul judiciar”, nr. 10, 9 martie 1941)
Autor: Grigore Pherekyde

In memoriam

Marin Liță
Autor: Ilie Picioruș

Pro-Lege_2019_2-3

REVISTA PRO LEGE NR. 2-3/2019 was last modified: octombrie 15th, 2019 by Costache Adrian

Căutare