REVISTA PRO LEGE NR. 2/2006

I. ACTUALITATEA JUDICIARĂ

Discursul domnului Traian Băsescu, președintele României, rostit cu ocazia „Zilei Justiției”, 9 iulie 2006
Autor: Traian Băsescu 

Discursul doamnei Monica Luisa Macovei, ministrul justiției
Autor: Monica Luisa Macovei

Discursul domnului Iulian Gîlcă, președintele Consiliului Superior al Magistraturii
Autor: Iulian Gîlcă 

II. ANALIZE, STUDII, COMENTARII

1. DREPT PENAL ȘI PROCESUAL PENAL

Corupția, ca principală amenințare la adresa intereselor naționale ale României
Autor: Nicolae Lupulescu

Natura termenului de soluționare a plângerii împotriva măsurilor și actelor de natură penală și sancțiunile procedurale aplicabile
Autor: Valeriu Petrovici

Traficul de persoane și  proxenetismul
Autor: Dorin Ciuncan

O problemă insolubilă ?
Autor: Liviu Popescu

Crime și delicte contra economiei, industriei, comerțului și regimului fiscal
Autor: Mariana Boier

Necesitatea  îngrădirii  prin  lege  a  posibilității  de  aplicare  a  suspendării  executării  pedepsei  celor  ce  săvârșesc  fapte  grave  de  ucidere  din  culpă
Autor: Marcel Sandu

Despre principiul neagravării situației în propria cale de atac
Autor: Andreea Corina Panaitescu

Legitima apărare – cauză care înlătură caracterul penal al faptei
Autor: Ciprian Butnaru

Instrumente și metodologie în investigarea infracțiunilor de trafic de persoane
Autor: Marcel Adrian Blahovici

Prezentarea materialului de urmărire penală inculpatului care beneficiază de statutul de refugiat politic într-un alt stat
Autor: Nicoleta Marcu

Evoluția reglementării trecerii frauduloase a frontierei de stat
Autor: Vasile Păvăleanu, Dan Hoffman

Administrarea  și aprecierea probelor în procesul penal. Considerații teoretice și relevări jurisprudențiale
Autor: Dumitru Gheorghe

2. DREPT CIVIL ȘI PROCESUAL CIVIL

Scurte considerații privind lărgirea obiectului de aplicare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, urmare a modificărilor aduse prin Legea nr. 247/2005
Autor: Mihaela Iliescu 

Imaginea. Dreptul la o imagine corectă. Marca. Dreptul la propria imagine
Autor: Dabu Valerică, Ana-Maria Gușanu

Gradul profesional al procurorilor de la Direcția Națională Anticorupție
Autor: Constantin Sima

Participarea procurorului în procesul civil
Autor: Saitoș Viorica

3. DREPT COMUNITAR

Instituții, organisme și instrumente  juridice ale Uniunii Europene legislație primară, secundară, tratate internaționale. Principii generale  de  drept. Angajarea  răspunderii statelor membre pentru nerespectarea dreptului comunitar  
Autor: Mariana Dumitrache 

4. OPINII ALE UNOR MAGISTRAȚI DIN UNIUNEA EUROPEANĂ

Magistrații vor să își discute salariile
Autor: J.H.M. Nabben  

Ministerul public între modelul iacobin și modelul european
Autor: Jean-Paul Jean

III. JURISPRUDENȚĂ

Curtea de justiție a comunităților europene (CJCE). Tribunalul de primă instanță (TPI)
Autor: Bogdan Aurescu  

Problematica referitoare la România aflată în atenția Curții Europene de Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei

Pro-Lege_2006_2

REVISTA PRO LEGE NR. 2/2006 was last modified: martie 15th, 2019 by Costache Adrian

Căutare