REVISTA PRO LEGE NR. 4/2004

I. ANALIZE, STUDII, COMENTARII

Ilie Botoș, Mecanisme informative de control și documentare a activităților circumscrise terorismului

Marcel Sâmpetru, Urmărirea penală – aspecte generale – elemente de drept comparat

Valerică Dabu, Dreptul învinuitului sau inculpatului de a nu face nici o declarație

Alexandru Țuculeanu, Câteva considerații privind ridicarea de obiecte sau înscrisuri în lumina modificărilor aduse Codului de procedură penală prin Legea nr. 281/2003

Ilie Pascu, Răspunderea penală a persoanei juridice în noul Cod penal român

Ilie Virgil Jurcă, Despre folosirea legitimă a forței armelor de foc în actualele reglementări

Ion Ristea, Considerații cu privire la efectele începerii urmăririi penale asupra întreruperii cursului prescripției răspunderii penale

Michele Vaubailon, Politica urmăririi în materie de consum și trafic de stupefiante

Ionel Olteanu, Elena Banciu, Aspecte actuale pentru procuror ale jurisprudenței Convenției Europene a Drepturilor Omului în materia art. 5 privind dreptul la libertate și siguranță

Brădiceanu Simona, Condiții de admitere în magistratură și formarea profesională a magistraților în unele state europene

Ionel Olteanu, Armonizarea dreptului penal în Europa – dificultăți și perspective

Nicolae Lupulescu, Precizări privind cooperarea, conlucrarea și asistența juridică internațională în materie penală

II. JURISPRUDENȚA ÎNALȚEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Secția penală

Secția civilă

Secția contencios-administrativ

Secția comercială

REVISTA PRO LEGE NR. 4/2004 was last modified: iulie 3rd, 2019 by Costache Adrian

Căutare