REVISTA PRO LEGE NR. 4/2010

Analize, studii, comentarii

I. Drept penal și procesual penal

Competența de cercetare și urmărire a infracțiunilor de spălare de bani, evaziune fiscală și la regimul proprietății intelectuale sau industriale potrivit Legii nr. 202/2010
Autor: Valerică Dabu, Remus Borza

Unele probleme rezultate din aplicarea dispozițiilor penale ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Autor: Constantin Sima

Controverse. Participarea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism la faza de judecată

I. Admisibilitatea căii ordinare de atac exercitate de procurorul din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism împotriva hotărârii pronunțate de instanța de judecată într-o cauză de competența direcției în condițiile în care, la judecarea cauzei a cărei hotărâre este atacată (apelată ori recurată), a participat un procuror de la parchetul de pe lângă instanța competentă
Autor: Lucia Olaru

II. Competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în faza de judecată
Autor: Dorinel Oancea

* * *

Incidența art. 3859 alin. (1) pct. 18 din Codul de procedură penală în ipoteza particulară a recurării hotărârilor pronunțate în apel pentru motivul greșitei aplicări a art. 181 din Codul penal sau, dimpotrivă, al neaplicării acestuia
Autor: Pompilia Stîrcu

Particularități ale cercetării la fața locului în cazul infracțiunilor silvice
Autor: Dan Gîlcescu

Unele probleme privind distincția dintre tentativa la omor și vătămarea corporală gravă prin punerea în primejdie a vieții persoanei
Autor: Moise Cristea

Investigatorul sub acoperire
Autor: Viorica Oltean

Aspecte practice în materia concursului de infracțiuni (Tribunalul Mureș – decizia penală nr. 74/A din 16.04.2008)
Autor: Cristian Valentin Ștefan

Dezbateri pe marginea noului Cod penal

Primirea de foloase necuvenite. dezincriminare. Scurtă privire comparativă între actualul Cod penal în vigoare și noul Cod penal adoptat prin Legea nr. 286/2009
Autori: Valerică Dabu, Remus Borza

Infracțiunea imposibilă
Autor: Florin Doru Tohătan

II. Jurisprudența C.E.D.O. – studii și comentarii

Scurte considerațiuni asupra Convenției pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale și a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
Autor: Ion M. Anghel

Dreptul la viață privată și de familie în jurisprudența CEDO
Autor: Angela Vodă

Deontologia profesională a magistraților. Valori deontologice specifice magistraților. Cauze CEDO utilizate
Autor: Viorica Oltean

Dreptul la un proces echitabil în optica jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, în ceea ce privește urmărirea penală
Autor: Péter Antal Levente

Pro-Lege_2010_4

REVISTA PRO LEGE NR. 4/2010 was last modified: martie 15th, 2019 by Costache Adrian

Căutare