Vitrina cărții juridice

Prot datelorProtecția datelor personale și viața privată*

Monografia „Protecția datelor personale și viața privată”, apărută la Editura Hamangiu în ianuarie 2017, abordează o temă de mare actualitate, mai cu seamă acum, într-o perioadă în care explozia tehnologică lasă câmp deschis prelucrării datelor cu caracter personal de o manieră rapidă și globalizatoare, simțindu-se în același timp nevoia unei protecții juridice adecvate.

Autoarea, Simona Șandru, doctor în drept constituțional, preocupată de acest subiect al protecției datelor personale și prin natura activității profesionale pe care o desfășoară, încearcă o abordare științifică mai complexă a dreptului fundamental la viață privată în contextul prelucrării datelor personale. După cum ne spune chiar autoarea, interesul urmărit în lucrarea de față a fost de a analiza relația dintre dreptul la viață privată și dreptul la protecția datelor personale, pe de o parte, și de a evalua în ce măsură dreptul la protecția datelor personale a dobândit caracterul unui drept fundamental în diverse ordini juridice, pe de altă parte. Lucrarea se adresează în principal specialiștilor și conține inclusiv o anexă în care sunt prezentate succint principalele diferențe între dispozițiile Legii nr. 677/2001 și cele ale noului Regulament (UE) nr. 679/2016, ce se va aplica din 25 mai 2018.

 

Teodor ManeaInfracțiunile electorale

Apărută recent în Colecția „Științe penale” a Editurii C.H. Beck, coordonată de prof. univ. dr. Valerian Cioclei, lucrarea „Infracțiunile electorale”, elaborată de Teodor Manea, asist. univ. la Facultatea de Drept a Universității „Titu Maiorescu” din București, prezintă, din perspectiva practicianului, o analiză exhaustivă a infracțiunilor electorale, domeniu mai puțin abordat de teoreticienii dreptului.

Monografia își propune să lămurească condițiile răspunderii penale, în această materie, pentru funcționarii implicați activ în organizarea proceselor electorale, precum și pentru orice altă persoană interesată de acestea, candidați sau votanți.

Din cuprinsul lucrării se disting: caracteristicile generale ale infracțiunilor electorale, coruperea alegătorilor, frauda la vot, frauda la votul electronic, nerespectarea regimului urnei de vot, infracțiunile electorale în dreptul comparat.

 

criminologia din romaniaCriminologia în România: trecut, prezent și viitor

Apărut la Editura Universul Juridic, în luna ianuarie 2017, volumul de față, intitulat „Criminologia în România: trecut, prezent și viitor”, coordonat de personalități de marcă ale vieții juridice românești, precum: Rodica Stănoiu, Aura Preda, Emilian Stănișor și Vasile Teodorescu, reunește în paginile sale materiale prezentate în cadrul Conferinței naționale cu participare internațională cu aceeași denumire, prilejuită de împlinirea a 25 de ani de la înființarea Societății Române de Criminologie și Criminalistică (S.R.C.C.). Evenimentul s-a desfășurat în luna septembrie a anului 2015 și a fost organizat de Societatea Română de Criminologie și Criminalistică, în parteneriat cu Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române.

 

 

 

Criminalitatea-organizataCriminalitatea organizată și terorismul – factori de risc globali

Lucrarea lui Gheorghe Muscalu, „Criminalitatea organizată și terorismul – factori de risc globali”, publicată de Editura Hamangiu, prezintă, din perspectiva practicianului cu o experiență de peste 10 ani în combaterea criminalității organizate și terorismului, dinamica celor două fenomene, făcând o trecere în revistă a modului în care au fost acestea definite de către literatura de specialitate de-a lungul perioadei lor de evoluție, posibilele surse de finanțare, dar și impactul acestora asupra combaterii criminalității organizate și terorismului.

Lucrarea își dovedește utilitatea, cu atât mai mult cu cât dezvoltării de azi a societății i se suprapune amplificarea periculoasă a fenomenului infracțional, mai cu seamă a criminalității organizate și terorismului, care a căpătat accente de globalitate.


* Rubrică îngrijită de dr. Simona Frolu, procuror – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Serviciul de cooperare judiciară internațională, relații internaționale și programe, e-mail: frolu_simona@mpublic.ro.

Vitrina cărții juridice was last modified: aprilie 11th, 2017 by Costache Adrian

Căutare