Vitrina cărţii juridice

SIMONA FROLU*

Procuror – Parchetul de pe lângă

Înalta Curte de Casație și Justiție

1-tratat-de-cooperareTratatul, avându-i drept autori pe prof. univ. dr. Ioan RUSU și dr. Minodora-Ioana RUSU, sub coordonarea prof. univ. dr. Alexandru BOROI, reprezintă o lucrare complexă în care sunt analizate, rând pe rând, principalele forme de cooperare judiciară internațională în materie penală, beneficiind de interpretare doctrinară și cuprinzând aspecte de practică judiciară națională și europeană.

* * *

2-spalarea-banilorFenomenul spălării banilor, din punct de vedere juridic, este foarte putin cercetat în știința penală românească. Lucrarea de față, semnată de dr. Remus JURJ-TUDORAN și prof. univ. dr. Dan DROSU ȘAGUNA, este axată mai mult pe aspecte practice, de investigare a infractiunii de spălare a banilor din punct de vedere al procurorului, iar în baza acesteia pot fi create noi posibilități pentru aplicarea și folosirea reală a datelor științifice, în scopul eficientizării metodelor folosite de autorități.

Ediția a 2-a aduce numeroase elemente noi, unele de mare complexitate. Sunt prezentate soluțiile jurisprudențiale pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție (hotărâri preliminare pentru dezlegarea unor probleme de drept sau recursuri în interesul legii) sau de Curtea Constituțională, precum și jurisprudența recentă a instanțelor naționale. De asemenea, lucrarea analizează detaliat aspecte de noutate în cadrul reglementărilor europene (Directiva 2015/849/UE, Directiva 2014/42/UE), dar și implicațiile apariției monedei Bitcoin.

* * *

3cauze-justificativeÎn lucrarea Cauzele justificative, autorii, Mari-Claudia IVAN și prof. univ. dr. Gheorghe IVAN, își încep studiul cu analiza caracterului penal al faptei săvârșite, prin acesta înțelegând însușirea acesteia de a prezenta niște trăsături esențiale, adică chintesența ei de a se regăsi în toate situațiile într-o triadă de realități bine determinate și legate între ele: tipicitate, antijuridicitate și vinovăție. În continuare, autorii analizează cauzele care înlătură caracterul penal al faptei săvârșite, acestea fiind acele stări, situații, cazuri, condiții sau alte împrejurări a căror existență în timpul săvârșirii faptei face ca vreuna dintre trăsăturile esențiale ale infracțiunii să nu se realizeze. Prin urmare, acestea pot fi cauze care înlătură tipicitatea faptei, cauze care înlătură antijuridicitatea faptei și cauze care înlătură vinovăția. Dintre acestea, le rețin atenția cu preponderență cauzele din cea de-a doua categorie, și anume cauzele justificative, cărora în studiu le dedică, cum este și firesc, un amplu capitol; autorii au în vedere atât cauzele justificative generale, cât și pe cele speciale. Pentru prima dată în literatura noastră de specialitate, autorii identifică și analizează cauzele justificative speciale. După punerea în evidență a aspectelor teoretice, autorii abordează și latura practică a problematicii, cu aspecte de practică judiciară, atât din sfera națională, internă, cât și din perspectiva CEDO, precum și cu unele studii de caz interesante.

Autorii finalizează cercetarea științifică prin prezentarea concluziilor, cu unele opinii aprobative sau critice și propuneri de lege ferenda.

* * *

4traficulLucrarea, elaborată de Codruț OLARU, este structurată pe o analiză din punct de vedere practic a majorității infracțiunilor prevăzute de legislația națională în materie antidrog – Legea nr. 143/2000, republicată –, sens în care s-a urmărit selectarea unor cazuri practice complexe, reprezentative pentru acest subdomeniu al criminalității organizate, prin raportare atât la forma de bază a infracțiunii, dar și la formele agravante de manifestare, printr-o analiză a elementelor de drept substanțial și a celor de procedură penală. Cartea grupează exclusiv cauze judecate definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție, corespunzătoare perioadei anilor 2014-2015, sens în care s-a pus un accent deosebit pe jurisprudența actuală a instanței supreme în materia infracțiunilor privind traficul și consumul ilicit de droguri, cu elemente de analiză particulare, generate de intrarea în vigoare, după data de 1 februarie 2014, a noului Cod penal și a noului Cod de procedură penală.

* * *

5-evaziuneAutorul, Bogdan VÎRJAN, avocat și cadru didactic la Universitatea „Titu Maiorescu”, abordează tema evaziunii fiscale dintr-o perspectivă pluridisciplinară – a dreptului penal, finanțistă și economică.

Editată la cinci ani de la prima ediție, lucrarea păstrează structura inițială, fiind pus un accent deosebit pe aspecte controversate de teorie și practică judiciară, fiind realizată o analiză comparativă între reglementările anterioare și cele actuale.


* e-mail: frolu_simona@mpublic.ro

Vitrina cărții juridice was last modified: ianuarie 31st, 2017 by Costache Adrian

Căutare