REVISTA PRO LEGE NR. 1/1991

Recomandări

Contribuția Procuraturii la întărirea statului de drept 
Autor: Mihai Ulpiu Popa Cherecheanu 

O instituție pentru statul de drept – Ministerul Public  
Autor: Nicolae Cochinescu

I. Studii

Limitele judecății în prima instanță și extinderea acestor limite
Autor: Dinu Virginia  

Infracțiuni privind regimul registrului comerțului
Autor: Radu Lupașcu  

Acordarea despăgubirilor periodice părților civile pentru copiii minori prejudiciați prin moartea victimei
Autor: Ioan Popescu  

Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului
Autor: Vicu Cotoroiu  

II. Controversa

Rezolvarea laturii civile în cadrul unui proces penal pornit la plîngerea prealabilă
Autori: Hecht Valdemar (1), Ezriel Hamer (2)

Aplicarea Decretului-lege nr. 24/1990, precum și a art. 307 C. pen.
Autori: Ion Dumitru (1), Adrian Dindelegan (2)

Aspecte legate de aplicarea Decretului-lege nr. 5/1989 
Autori: Nicolae Ionescu (1), Ilarie Damian (2)

III. Practica judiciară

Practica judiciară penală 

Practica judiciară civilă 

IV. Comentarii

Unitatea legală a infracțiunii – aspecte practice 
Autor: Dorin Ciuncan 

Confiscarea specială în practica judiciară 
Autor: Stelică Aragea

Condițiile reabilitării judecătorești 
Autor: Maria Nemoianu

Neaplicarea dispozițiilor Decretului-lege nr. 5/1989, inculpaților minori 
Autor: Eugenia Chivulescu   

V. Acte normative noi

Unele probleme ridicate de aplicarea Decretului-lege nr. 41/1990 
Autor: I. Nicolae

În legătură cu aplicarea prevederilor Legii nr. 32/1990 privind modificarea și completarea unor dispoziții ale Codului de procedură penală 
Autor: R. Lupașcu  

Garanții procesuale instituite prin Legea nr. 32/1990 
Autor: Paul Vizireanu 

Infracțiunea de tortură 
Autor: Dorin Octavian 

VI. Varia

Violarea secretului deliberărilor în fața instanței franceze 
Autor: C. Dorian

Lucrările Seminarului internațional cu tema ”Puterea judecătorească în statul de drept. Magistratul și respectarea drepturilor fundamentale ale omului” (București, 15-19 aprilie 1991)
Autor: Ivan Constantin Virgil 

Justiția militară, componentă a sistemului judiciar 
Autor: Stanca Vasile

Unele considerații privind magistrații 
Autor: Adrian Dindelegan 

Dimensiunea criminologică a activității procuraturii 
Autor: Ion Argeșeanu 

Răbdătoarea hîrtie a dosarelor 

Index al actelor normative publicate în perioada 1 august 1990 – 31 decembrie 1990

ProLege_1991_1

REVISTA PRO LEGE NR. 1/1991 was last modified: iulie 6th, 2023 by Costache Adrian

Recomandări

Căutare