REVISTA PRO LEGE NR. 3/2014

(!) Revista în formatul tipărit se află în josul paginii, după cuprins.

Analize, studii, comentarii

1. Drept penal și procesual penal

Obiectivitatea, ca regulă tactică generală în cercetarea criminalistică a locului faptei
Autor: Pavel Palcu

Punct de vedere referitor la lipsa de publicitate a urmăririi penale din perspectiva dreptului la informare
Autor: Aurelian Constantin Mihăilă

Probleme privind aplicarea art. 338 alin. (1) și alin. (2) din noul Cod penal
Autor: Liviu Popescu

Controverse

Subiectul activ al infracțiunii de luare de mită
Autor: Constantin Sima

Infracțiunea de luare de mită săvârșită de medic
Autor: Mircea Petrescu

* * *

Aspecte particulare în legătură cu noțiunea de funcționar în lumina noului Cod penal
Autor: Aurelian Constantin Mihăilă

Considerații juridico-penale privind răspunderea personalului medical în caz de malpraxis
Autor: Ion Ristea  

Infracțiunile silvice prevăzute de Legea nr. 46/2008
Autor: Vasile Cristian Aisăchioaiei

Considerații teoretice privitoare la infracțiunea de omor în concepția noului Cod penal
Autor: Radu Bodea 

Modalități de îndeplinire a măsurilor asiguratorii dispuse de organele de urmărire penală
Autor: Daniela Brița

Discuții privind aplicarea legii penale mai favorabile în ceea ce privește infracțiunea de tulburare de posesie, prevăzută de articolul 256 din noul Cod penal
Autor: Monica Buzea

Aspecte privind renunțarea la urmărirea penală în lumina noilor dispoziții procedurale
Autor: Dan Cristian Tătar

Dezincriminare. Principiul legalității incriminării versus principiul neagravării situației în propria cale de atac
Autor: Iulian Carabulea

Apel declarat de partea civilă sau de partea responsabilă civilmente. Efect devolutiv
Autor: Cristian-Valentin Ștefan

2. Convenția Europeană a Drepturilor Omului

Dreptul la un proces echitabil. judecarea cauzei într-un termen rezonabil – art. 6 C.E.D.O.
Autor: Rodica Bratu

3. Drept civil și procesual civil

Considerații privind acțiunea civilă în procesul penal și exercitarea ei de către procuror
Autor: Elisabeta Boțian

Pro-Lege_2014_3

REVISTA PRO LEGE NR. 3/2014 was last modified: octombrie 15th, 2019 by Costache Adrian

Căutare