REVISTA PRO LEGE NR. 1/2023

Recomandări

(!) Revista în formatul tipărit se află în josul paginii, după cuprins și poate fi descărcată în format .pdf

EDITORIAL

Aspecte comparative privind poliția judiciară în alte state ale UE, cu o privire particulară asupra proiectului de lege privind reforma poliției judiciare franceze
Autori: Ștefania STAN, Dragoș-Nicolae DUMITRU

STUDII ARTICOLE – DISCUȚII – COMENTARII – ANALIZE

Diminuarea forței principiului prezumției de nevinovăție în Directiva 2016/343/UE
Autor: Dumitru-Vlad BRADEA

Incidența jurisprudenței Curții Constituționale a României asupra administrării probelor în procesul penal
Autor: Viorel-Gabriel TELICEANU

Titularul propunerii de autorizare a metodei speciale de cercetare prevăzute de art. 152 Cod procedură penală
Autor: Ioan-Florentin ENE

Unele considerații privind avansarea și plata onorariului de expert pentru expertizele efectuate în cursul judecății
Autor: Marinela-Loredana BĂLĂNOIU

Gestiunea mijloacelor materiale de probă în cursul urmăririi penale
Autor: Aurelian-Constantin MIHĂILĂ

Câteva considerații cu privire la posibilitatea restituirii pe cale administrativă a plângerii prealabile petiționarului și efectele asupra termenului prevăzut de art. 296 alin. (1) din Codul de procedură penală
Autor: Oana CHICHERNEA

Considerații privind săvârșirea infracțiunii de violare a vieții private
Autori: Radu-Mihăiță CAZACU, Ioana-Ruxandra PALADE

Rechizițiile de bunuri și prestarea de servicii în interes public
Autor: Irinel ROTARIU

DIN JURISPRUDENȚA CIVILĂ A ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE – Rubrică realizată de Antonia-Eleonora CONSTANTIN și Oana CHICHERNEA

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT

Sesizare pentru dezlegarea unei chestiuni de drept. Proces penal. Privare de libertate. Caracterul injust/nedrept al măsurilor preventive privative de libertate prin prisma soluțiilor de achitare sau clasare dispuse în temeiul art. 16 alin. (1) lit. a)-d) Cod procedură penală. Aplicarea deciziei nr. 136/2021 a Curții Constituționale. Concursul cu decizia în interesul legii nr. 15/2017. Convergență. Aspecte diferite

Decizia nr. 78 din 28 noiembrie 2022

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI – Rubrică realizată de Aurelian-Constantin MIHĂILĂ

Decizia Curții Constituționale a României nr. 365 din 8 iunie 2022 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

Decizia Curții Constituționale a României nr. 490 din 27 octombrie 2022 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 478 alin. (1), ale art. 479 și ale art. 482 lit. g) din Codul de procedură penală

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI – Rubrică realizată de Antonia-Eleonora CONSTANTIN și Răzvan-Horațiu RADU

Art. 6 din Convenție (aspecte penale). Încălcare. Condamnarea reclamantului în temeiul unor dispoziții din dreptul intern în mod manifest contrare dreptului Uniunii Europene. Denegare de dreptate. Art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenție. Încălcare sub aspectul legalității prin confiscarea în echivalent și interdicția temporară de a pescui în zona economică exclusivă, ca efect al unei condamnări penale contrare dreptului UE. Licența de pescuit maritim obținută în alt stat membru al UE a fost parțial lipsită de substanță

Avizul consultativ solicitat Curții Europene a Drepturilor Omului de Curtea de Casație din Armenia. Prescripția răspunderii penale pentru săvârșirea infracțiunilor care constituie acte de tortură. Există un conflict între dispozițiile Convenției europene a drepturilor omului, care interzic actele de tortură, și cele care reglementează principiul legalității?

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE – Rubrică realizată de Remus JURJ

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera întâi), în cauza C‑492/22 din 8 decembrie 2022. „Trimitere preliminară – procedură preliminară de urgență – Cooperare judiciară în materie penală – Mandat european de arestare – Decizia‑cadru 2002/584/JAI – Articolul 6 alineatul (2) – Stabilirea autorităților judiciare competente – Decizie de amânare a predării adoptată de un organ care nu are calitatea de autoritate judiciară de executare – Articolul 23 – Expirarea termenelor prevăzute pentru predare – Consecințe – Articolul 12 și articolul 24 alineatul (1) – Menținerea în detenție a persoanei căutate în scopul unei urmăriri penale în statul membru de executare – Articolele 6, 47 și 48 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Dreptul persoanei urmărite penal de a fi prezentă în persoană la procesul său”

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera a doua) în cauza C‑583/22 din 12 ianuarie 2023. „Trimitere preliminară – Spațiul de libertate, securitate și justiție – Cooperarea polițienească și judiciară în materie penală – Decizia‑cadru 2008/675/JAI – Articolul 3 alineatul (1) – Principiul asimilării condamnărilor anterioare pronunțate într‑un alt stat membru – Obligația de a recunoaște acestor condamnări efecte echivalente cu cele conferite condamnărilor anterioare la nivel național – Norme naționale privind contopirea a posteriori a pedepselor – Pluralitate de infracțiuni – Stabilirea unei pedepse rezultante – Limita maximă de 15 ani pentru pedepsele cu închisoarea pe durată determinată – Articolul 3 alineatul (5) – Excepție – Infracțiune săvârșită înainte de pronunțarea sau de executarea condamnărilor în celălalt stat membru”

DIN JURISPRUDENȚA PRIVIND RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A MAGISTRAȚILOR – Rubrică realizată de Tamara MANEA

Abaterile disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h) și m) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Jurisprudență

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII PENALE INTERNAȚIONALE ȘI INFRACȚIUNI CONTRA UMANITĂȚII –Rubrică realizată de Irinel ROTARIU

Noțiunea de anchetă structurală în cercetarea penală a genocidului, crimelor de război și crimelor împotriva umanității. Corespondențe în Codul de procedură penală român

ACTUALITĂȚI LEGISLATIVE – Rubrică realizată de Remus JURJ

MEMORIE INSTITUȚIONALĂ – Rubrică realizată de Laurențiu-Ștefan SZEMKOVICS

Decorație conferită în 1921 unor președinți și unor procurori generali de la Curțile de apel din Cluj, Oradea-Mare, Târgu Mureș și Timișoara și de la Tribunalul din Sibiu

IN MEMORIAM

Ioan Rus
Autor: Ilie Picioruș

Pro-Lege-1_2023

REVISTA PRO LEGE NR. 1/2023 was last modified: mai 20th, 2024 by Costache Adrian

Recomandări

Căutare