REVISTA PRO LEGE NR. 2/2023

REVISTA PRO LEGE NR. 2/2023

Recomandări

(!) Revista în formatul tipărit se află în josul paginii, după cuprins și poate fi descărcată în format .pdf

EDITORIAL

Incompatibilități și interdicții aplicabile magistraților. Hotărâri și recomandări ale Consiliului Superior al Magistraturii
Autor: Tamara MANEA

STUDII ARTICOLE – DISCUȚII – COMENTARII – ANALIZE

Are caracter politic de drept în toate situațiile infracțiunea de trecere frauduloasă a frontierei de stat a României, prevăzută de art. 245 din Legea nr. 15 din 21 iunie 1968 – Codul penal în forma în vigoare din perioada 1 ianuarie 1969 – 22 decembrie 1989, în sensul art. 1 alin. (1), (3) și (4) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989?
Autor: Mihaela-Georgeta ILIESCU

Aspecte controversate introduse prin Legea nr. 17/2023 referitoare la realizarea elementului constitutiv în cazul infracțiunilor prevăzute de art. 66 alin. (1) și art. 66 alin. (11) din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor
Autori: Vasile DRĂGHICI, Remus JURJ

Infracțiuni motivate de ură. Aspecte teoretice și practice
Autor: Maria CHIRILA

Prevenirea și combaterea faptelor de corupție și a fraudei privind fondurile publice. Modelul american
Autor: Clement-Mihai RESMERIȚĂ

Unele considerații privind interpretarea noțiunii de „pagubă” din cuprinsul art. 249 alin. (5) din Codul de procedură penală în cauze având ca obiect săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală
Autor: Corina BICAN

DIN JURISPRUDENȚA CIVILĂ A ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE – Rubrică realizată de Antonia-Eleonora CONSTANTIN și Oana CHICHERNEA

A. SECȚIA I CIVILĂ

Recurs. Cerere pentru acordarea despăgubirilor. Privare nelegală de libertate. Autoritate de lucru judecat. Apel. Limitele devoluțiunii în calea de atac. Mandat european de arestare emis în vederea executării unei pedepse privative de libertate aplicate de instanțele române. Art. 17 din Decizia-cadru nr. 909/2008 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană. Refuz de predare. Executarea pedepsei în Italia. Responsabilitatea executării. Lipsa culpei statului român

B. COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT

Sesizare pentru dezlegarea unei chestiuni de drept. Spitalul militar – instituție publică în sensul art. 135 din Codul penal. Lipsa calității spitalului militar de subiect activ al infracțiunilor de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin. (1) din Codul penal, și abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin. (1) din Codul penal

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI – Rubrică realizată de Aurelian-Constantin MIHĂILĂ

Decizia Curții Constituționale a României nr. 222 din 20 aprilie 2023 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 159 alin. (3) teza finală din Codul penal și ale art. 386 alin. (2) din Codul de procedură penală

Decizia Curții Constituționale a României nr. 283 din 17 mai 2023 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 3 [cu referire la art. 297 alin. (1)] și pct. 4 [cu referire la art. 298 alin. (1)], ale art. V, precum și a sintagmei „a unei decizii pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în dezlegarea unei chestiuni de drept sau în soluționarea unui recurs în interesul legii” din cuprinsul art. III pct. 1 [cu referire la art. 3 alin. (3)] din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și a altor acte normative și Decizia Curții Constituționale a României nr. 284 din 17 mai 2023 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea altor acte normative, în ansamblu, precum și a dispozițiilor art. I pct. 1 [cu referire la art. 9 alin. (5)], ale art. I pct. 17 [cu referire la art. 1391], ale art. I pct. 19 [cu referire la art. 1451 alin. (3)], ale art. I pct. 34 [cu referire la art. 281 alin. (4)], ale art. I pct. 38 [cu referire la art. 345 alin. (11) și (12)], ale art. I pct. 43 [cu referire la art. 374 alin. (11) și (12)], ale art. I pct. 44 [cu referire la art. 375 alin. (3)], ale art. I pct. 45 [cu referire la art. 377 alin. (5)], ale art. I pct. 48 [cu referire la art. 421 alin. (1) pct. 2 lit. a)], ale art. I pct. 62 [cu referire la art. 595 alin. (11) lit. b)] și ale art. II alin. (2) din aceeași lege

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI – Rubrică realizată de Răzvan-Horațiu RADU

Cauza Sanchez împotriva Franței. Discursul de ură și limitele libertății de exprimare

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE – Rubrică realizată de Remus JURJ

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera întâi), în cauza C 40/21 din 4 mai 2023. „Trimitere preliminară – Decizia 2006/928/CE – Mecanismul de cooperare și de verificare a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referință specifice în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolul 15 alineatul (1) – Articolul 47 – Articolul 49 alineatul (3) – Funcții publice alese – Conflict de interese – Reglementare națională care prevede interdicția de a ocupa funcții publice alese pentru o durată prestabilită – Sancțiune complementară încetării mandatului – Principiul proporționalității”

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera a cincea) în cauza C 365/21 din 23 martie 2023. „Trimitere preliminară – Cooperarea judiciară în materie penală – Convenția de punere în aplicare a acordului Schengen – Articolul 54 – Principiul ne bis in idem – Articolul 55 alineatul (1) litera (b) – Excepție de la aplicarea principiului ne bis in idem – Infracțiune la adresa securității sau a altor interese importante ale statului membru – Articolul 50 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolul 52 alineatul (1) – Restrângeri impuse principiului ne bis in idem – Compatibilitatea unei declarații naționale care prevede o excepție de la principiul ne bis in idem – Organizație criminală – Infracțiuni contra patrimoniului”

DIN JURISPRUDENȚA PRIVIND RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A MAGISTRAȚILOR – Rubrică realizată de Tamara MANEA

Abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. i) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Jurisprudență

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII PENALE INTERNAȚIONALE ȘI INFRACȚIUNI CONTRA UMANITĂȚII –Rubrică realizată de Irinel ROTARIU

Infracțiunea de agresiune în viziunea Organizației Națiunilor Unite, în statutul Tribunalului Militar Internațional de la Nürnberg și în statutul Curții Penale Internaționale. Aspecte teoretice și practice

ACTUALITĂȚI LEGISLATIVE – Rubrică realizată de Remus JURJ

VARIA

Organizarea, conducerea și controlul activității procurorilor de ședință, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș, în perioada 2017-2022
Autor: Cristian-Valentin ȘTEFAN

MEMORIE INSTITUȚIONALĂ – Rubrică realizată de Laurențiu-Ștefan SZEMKOVICS

Ordinul „Steaua României” acordat în 1921 prim-președintelui Curții de Apel din Galați

Pro-Lege_2023_2

REVISTA PRO LEGE NR. 2/2023 was last modified: iulie 7th, 2023 by Costache Adrian

Recomandări

Căutare